Oppositie Meise hekelt onderhandse verkoop van pastorieën

Op de gemeenteraad van Meise is beslist dat de pastorieën van Wolvertem en van Sint-Brixius-Rode verkocht worden aan respectievelijk de Kerkfabriek en het OCMW. Dat dit onderhands gebeurde en niet via een openbare verkoop schoot in het verkeerde keelgat bij de oppositie.

“In het geval van Wolvertem gaat het om pure vriendjespolitiek”, vindt Open Vld-fractieleidster Virginie De Klippel. “Om de Kerkfabriek te plezieren gaat men voor een onderhandse verkoop. We hebben ook bedenkingen bij het schattingsverslag. Dit zou openbaar ongetwijfeld meer opbrengen dan 345.000 euro. Er waren nog andere opties zoals bijvoorbeeld een erfpachtovereenkomst.”

“Wat Sint-Brixius-Rode betreft heeft het OCMW heeft maar 2/3 van het budget voor de aankoop. Dit is dus een pure vestzak-broekzakoperatie waarbij de gemeente bovendien 1/3e zal moeten ophoesten via toelagen of op andere manier. Straf allemaal als je weet dat de gemeentekas in grote geldnood verkeert.”

“Een gemeente verkoopt in de regel inderdaad openbaar”, reageert schepen van Patrimonium Sonja Becq (CD&V). “Zij kan daarvan echter afwijken indien het gaat om een doelstelling van openbaar nut. Dat is hier ook telkens het geval.”

“In Wolvertem gaat om een gebouw dat bestemd is als pastorij en dat ook blijft. Dus enkel de pastoor of parochie kan dit gebouw als dusdanig gebruiken. Parochiale werking is bovendien een werking van ‘openbaar nut’. De verkoopprijs is dan weer de schattingsprijs die door een beĂ«digd landmeter werd vastgelegd. Er moeten ook een hoop aanpassingen en herstellingen gebeuren aan dak, centrale verwarming en sanitair. Die kosten neemt de parochie op zich.”

“Voor wat de woning in Sint-Brixius betreft vroeg het OCMW om deze te kunnen kopen omdat ze daar op korte termijn twee gezinnen van vluchtelingen in het kader van LOI (Lokaal Opvanginitiatief ) willen opvangen. Dit naar aanleiding van het nieuw spreidingsplan voor de vluchtelingen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise