Collectorwerken op stapel in Brussegem en Meise

Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Brussegem’ in Merchtem en Meise. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 750 inwoners uit Merchtem en Meise dat nu nog rechtstreeks in de Molenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Vollickstraat, de Nieuwelaan en de Kardinaal Sterckxlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen al de voorbereidende werken aan het uitvoeren. De effectieve startdatum van de werken is nog niet gekend, maar er wordt vooropgesteld om de werken in de zomerperiode aan te vatten. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, organiseert Aquafin een informatieavond.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise