Geboorteboompjes gekapt zonder verwittiging

Gemeentearbeiders van Meise hebben een zevental geboortebomen gekapt zonder dat de ouders daarvan verwittigd werden. Zij reageren dan ook ontzet.

“Er is niet alleen de grote symboolwaarde, dit is gewoon totaal wanbeleid…”, zegt Sigrid Van Der Auwera die in 2011 het nu verdwenen boompje van haar dochter Lili plantte.

Volgens de gemeente was de kap nodig om een toegangsweg voor een landbouwer vrij te maken. Ter compensatie zullen later wel op een andere plek ‘nieuwe’ boompjes worden geplant.

Oppositieraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) bond de kat de bel aan. Verontwaardigde ouders hadden zich tot haar gewend nadat ze hadden vastgesteld dat de geboorteboom van hun zoon of dochter was verdwenen. Die werden in 2011 geplant langs de Heirbaan.

“Een zevental geboortebomen werden – zonder beslissing van het schepencollege dan nog – zomaar verwijderd door gemeentearbeiders”, zegt Thaelemans. “De gemeente vond het zelfs niet eens nodig de ouders in kwestie te verwittigen. In dezelfde rij – van aan de ‘Zes Wegskes’ tot aan de grens met Merchtem zijn er hier en daar overigens nog bomen verdwenen.”

Sigrid Van Der Auwera plantte begin 2011 nog een boompje voor haar dochtertje Lili, die in november 5 wordt. Ook zij moest tot haar ontzetting vaststellen dat de kleine zomereik verdwenen is.

“We wonen daar vlakbij en wandelen daar meer dan eens voorbij. Het duurde dus niet lang voor we het in de gaten hadden. Een geboorteboom die wordt omgehakt: triestiger kan je het toch niet verzinnen… En zeggen dat ze de oorspronkelijke historische bomenrij daar met die zomereiken wilden herstellen. Eerst bomen planten om ze vijf jaar later weer om te hakken. Los van de symbolische en emotionele waarde van dat geboorteboompje voor ons is dit ook gewoon totaal wanbeleid.”

Andere ouders deden al hun beklag in een brief naar de gemeente maar kregen tot op heden geen reactie.

Schepen van Leefmilieu Paul Van Doorslaer (N-VA) ziet geen graten in het ‘optreden’ van de gemeente.

“Dit is inderdaad zonder collegebeslissing gebeurd omdat er sprake was van dwingende redenen. De eigenaar had door de boompjes geen toegang tot zijn veld en hij moest zijn suikerbieten kunnen oogsten. Daar kunnen we niet buitenom natuurlijk. De landbouwer heeft blijkbaar op die plaats ook een toegang tot het veld die de voorbije jaren niet is gebruikt. Die boompjes hadden er gewoon nooit mogen geplant worden in de vorige legislatuur…”

Volgens Van Doorslaer komen er wel nieuwe boompjes. “De eigenaar heeft op zijn eigendom nog een aanvraag voor een kapvergunning lopende. Er zullen voor die kinderen nieuwe boompjes geplant worden in het kader van de compensatie voor die kap. Onze milieuambtenaar zal ook een mooie plaats uitzoeken zodat ze niet ‘verloren’ staan in dat bos.”

“Dat de ouders niet verwittigd worden? Ik zie niet in waarom dat nodig was aangezien de boomjes toch heraangeplant worden. Ze zullen ook op een betere plaats waar ze beter zullen groeien dan op de vorige plek.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise