Tram blijft woningen bedreigen

De buurtbewoners van het actiecomitĂ© ‘Westkant A12’ zijn – nog maar eens – zwaar ontgoocheld afgedropen na de voorbije gemeenteraad in Meise.

De Lijn liet er tijdens een uiteenzetting niks aan de verbeelding over: ondanks een nieuwe studie blijft de westkant van de A12 het uitverkoren tracé voor de komst van de sneltram. De bijhorende onteigeningen houden de bewoners intussen al bijna twee jaar uit hun slaap.

Zowat 35 buurtbewoners waren aanwezig op de gemeenteraad. Daar liet vervoersmaatschappij De Lijn nog maar eens verstaan dat de westkant van de A12 voor hen de enige optie is om de sneltram te laten sporen. Daardoor zouden dus wel 15 woningen moeten onteigend worden.

Volgens een nieuwe studie – op vraag van het gemeentebestuur – zou een oosttracĂ© niet alleen 12 miljoen euro duurder uitvallen als het westtracĂ©, er zouden ook 30% minder reizigers de tram nemen. Anderzijds zouden er minder woningen moeten onteigend worden, maar wel meer tuinen…

Na de gedetailleerde uiteenzetting merkten de buurtbewoners op dat de nieuwe studie niet het door de werkgroep uitgewerkte tracĂ© had onderzocht. “Dat zou niet langs wijk ‘De Nekker’ en het ‘Domein Van Gijsel’ lopen, maar grotendeels ondergronds. Net voor de carpoolparking zou de tram dan naar de oostkant gaan. Daarop werd echter door De Lijn niet ingegaan”, zegt buurtbewoner Guy Mullie.

Na de uiteenzetting werden door de gemeenteraadsleden enkele vragen gesteld. “Onder meer waarom over het laatst voorgestelde tracĂ© geen details beschikbaar waren, en hoe het tramtracĂ© verder vanaf de grens met Brussel loopt. De vertegenwoordiger van De Lijn had daarop nog geen sluitend antwoord. Op vragen over de onteigeningen kregen we te horen ‘dat ze hopen eind 2015 met het RUP klaar te zijn’.”

Dat de buurtbewoners geen vragen mochten stellen of het woord nemen, viel evenzeer in slechte aarde. Na een hatelijk ‘dankjewel’ verlieten ze ontgoocheld de zaal.

Of er vanuit het gemeentebestuur nog actie wordt ondernomen tegen de huidige voorkeurstracĂ© van De Lijn is onduidelijk. Een meerderheid binnen het college lijkt nochtans wel degelijk gewonnen voor een sneltram aan de oostkant van de A12. Er komen sowieso nog proceduremogelijkheden voor zowel actiecomitĂ©s als gemeentebestuur naar aanleiding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en de MER-studie voor de tram. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) is hierover echter ‘nog geen expliciet standpunt ingenomen’.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise