Al jaar open riolering voor deur

Een jong koppel leeft al bijna 1,5 jaar met een gedrocht van een open riolering voor de deur van hun nieuwe woning in de Papenboskant. Sinds eind 2013 zijn ze daarover naar eigen zeggen in een dovemansgesprek verwikkeld met de gemeente. Talloze mails werden al verstuurd, zonder enig resultaat.

‘Uiteindelijk komt het er op neer dat wij er de geurhinder, de modder, het onkruid, het ongedierte en het visuele gedrocht voor onze nieuwbouwwoning er maar gewoon moeten bijnemen’, klinkt het boos.

Sinds midden 2013 zijn Jeroen Bertrand en Nele Van Cutsem als jong koppel de trotse eigenaars van een stuk halfopen bouwgrond in de Papenboskant in Wolvertem.

‘Er werd ons bij de gemeente meteen met aandrang op gewezen dat er voor onze woning een open gracht lag en dat deze volgens de wet absoluut niet mocht worden ingebuisd, toegelegd of overwelfd’, vertelt Jeroen.

‘Als goede burger hebben wij ons hier vanzelfsprekend aan gehouden. Het viel ons echter op tijdens de bouw van onze woning dat deze beek absoluut niet onderhouden was, buiten proportionele afmetingen had (op sommige plaatsen is deze 2 meter breed), een enorme geurhinder verspreidde en bij regenweer helemaal blank kwam te staan tot op de straatrand.’

Vanaf eind 2013 namen Jeroen en Nele contact op met alle bevoegde instanties van de gemeente Meise. ‘Niemand nam echter zijn verantwoordelijkheid op. Het probleem werd van de ene naar de andere dienst doorgestuurd, maar de verantwoordelijken in dit dossier hebben wij tot op heden praktisch niet gehoord. Ondertussen, anderhalf jaar later, ziten wij al aan 52 mails over dit onderwerp. Als we vragen wat er moet gebeuren als er daar ooi een kind in valt, krijgen we geen antwoord meer.’

De spreekwoordelijke druppel was echter dat er ook geen geld bleek om de open gracht op een of andere manier te komen afwerken. ‘Voor ons is de maat dan ook meer dan vol. Wij hebben ons aan alle mogelijke regels en afspraken gehouden. Maar stellen nu vast de gemeente het probleem simpelweg van zich afschuift of ons zelfs gewoonweg negeert. Wij moeten dit er maar gewoon bijnemen. Dat deze open riool een haard is voor bacteriën, veel breder, vuiler en groter is dan zou mogen, maakt blijkbaar niet uit. Want deze degelijke afwerken, doet de gemeente niet.’

Volgens schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-Va) is de afwatering in die omgeving al lang een oud zeer. ‘Dit probleem gaat al 30 à 40 jaar mee. Die gracht sluit aan bij die van het gewest die parallel met de A12 loopt. Het probleem is dat daar de afwatering niet altijd even vlot verloopt wat uiteraard zijn weerslag heeft hogerop. Ik vrees dan ook dat een definitieve oplossing pas kan als Aquafin hier passeert. Dat zal pas ten vroegste in de volgende legislatuur zijn.We moeten verplicht een aantal meter gracht openlaten volgens de wet dus inbuizen is uitgesloten. Ik wil mij echter wel engageren om die open gracht te verfraaien. We zullen op korte termijn een grondbedekker voorzien en riet aanplanten zodat dit voor die mensen toch een beetje een proper zicht wordt.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise