Verkaveling onder zendmasten in de steigers

De verkaveling van 37 loten onder de voormalige VRT-zendmasten in Imde kan er nu echt komen. De verkavelaar is in beroep gegaan tegen de zogenaamde ‘sociale last’ die destijds was opgelegd door de gemeente. De provincie heeft hem in het gelijk gesteld en dus moeten er geen sociale woningen in het geheel voorzien worden. De gemeente moet de aangepaste verkavelingsovereenkomst wel nog voorleggen aan de gemeenteraad.

Het projectgebied ligt tussen de Steenhuffelstraat en de Temsesteenweg. In de schaduw van de grote zendmasten die jarenlang door de VRT gebruikt werden, komen 37 eengezinswoningen met tuin. De pylonen veroorzaakten jarenlang hinder bij de omwonden. Wat ermee gaat gebeuren, is volgens de gemeente niet duidelijk.

‘De verkaveling omvat in totaal 37 loten waarvan 10 voor halfopen bebouwing en 27 voor open bebouwing’, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) uit.

‘De verkavelaar heeft een paar jaar geleden al een vergunning gekregen. Ook het wegenistracé werd al langer geleden goedgekeurd. In de vergunning werd echter ook een sociale last opgelegd op grond van het gemeentelijk reglement, met name het voorzien van zes sociale woningen. Er worden komen wel vier ‘bescheiden’ kavels.’

Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de betrokken bepalingen in het decreet waarop het gemeentelijk reglement steunde, is de verkavelaar echter in beroep gegaan.

‘De provincie heeft intussen een beslissing genomen. De verkaveling moet niet meer voldoen aan die sociale last, gezien dat de wettelijke basis daarvoor werd vernietigd.’

‘Na een periode van 36 dagen, vanaf de dag van de aanplakking, is de verkaveling bijgevolg rechtsgeldig. Wij moeten de overeenkomst nog aanpassen en voorleggen aan gemeenteraad van november.’

‘Na borgstelling voor infrastructuurwerken kunnen ze dan van start gaan. Door de vertraging die er al ontstaan is, gaan wij ervan uit dat dit op korte termijn zal gebeuren’, aldus nog Becq.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise