Openbaar onderzoek Delek Belgium

Er loopt in Meise vanaf nu een openbaar onderzoek betreffende de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van ‘Delek Belgium’ voor het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting en een verandering door wijziging en door uitbreiding gelegen aan de Vilvoordsesteenweg 89.

De bundel ligt ter inzage in de burelen van de Milieudienst en dat nog tot 5 september om 11 uur en dit alle werkdagen van 8 tot 12 uur en dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur.

Er wordt ook een informatievergadering georganiseerd op 2 september om 19.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise