Oud-gemeentehuis Wolvertem wordt verkocht

De gemeente Meise gaat het oud gemeentehuis in Wolvertem verkopen. Deze opvallende ingreep moet het budget 2014, dat volgende week aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, mee in evenwicht houden.

Ondanks dat de gemeente in financieel slechte papieren zit, worden de belastingen echter niet verhoogd. Er wordt vooral ingezet op besparingen. Personeel dat op pensioen gaat, wordt niet meer sowieso vervangen en de lonen worden de komende jaren bevroren.

Ook de subsidies worden beperkt en allerhande festiviteiten moeten het doen met een afgeslankt budget.

De kogel is eindelijk ook in Meise door de kerk: het budget 2014 is in evenwicht voor elk dienstjaar en voor het zesjarig meerjarenplan. Hierbij is de voornaamste verwezenlijking dat het financieel draagvlak van de gemeente groter wordt dan de leninglast.

‘Met het jaarlijkse saldo van ‘ontvangsten en uitgaven’ kunnen we de jaarlijkse leninglast betalen, zonder de personen belasting (8,2 procent) en de onroerende voorheffing (1000 opcentiemen) te verhogen’, legt schepen van Financiën Willy Kerremans (N-VA) uit.

‘Een zware opgave, als je beseft dat de leninglast niet daalt, maar constant elk jaar 4 miljoen euro bedraagt en 15 procent van het exploitatiebudget inneemt.’

Geen ontslagen

Om dit positief resultaat te behalen, werden heel wat besparingen doorgevoerd. ‘Wat personeel betreft komen er geen naakte ontslagen. Het personeel dat op rust gaat, wordt niet blindelings vervangen, maar er wordt doordacht gereorganiseerd. Samen met het OCMW voeren we ook geen loonsverhogingen door in de eerstkomende jaren.’

Ook op de subsidies wordt beknibbeld. ‘Dit geldt zowel voor energiesubsidies, ontwikkelingssamenwerking, sport- , cultuur- en jeugdverenigingen.  Verder gaan we voor een besparing op de werkingskosten van de interne diensten, zonder afbreuk te doen op de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn kantoormateriaal, meubilair, recepties en dergelijke.’

‘Ook festiviteiten zoals de jaarmarkt en avondmarkt, de beiaardfeesten, Jââzz in Mââzz, het seniorenfeest en de 11-juli viering moeten het doen met een afgeslankt budget.’

Ook de bijsturing van specifieke belastingsreglementen en retributies op onder meer de inname openbaar domein, tweede verblijven, leegstand, rioolaansluiting van gebouwen, onbebouwde percelen moet de kas spijzen.

Renovatiekosten te hoog

‘Als extra inkomst schrijven we de verkoop in van de pastorie van Wolvertem, het oud gemeentehuis van Wolvertem, en drie bouwgronden in Meise. Na de verhuis van de muziekacademie naar de nieuwbouw zal er geen bestemming voor het oud gemeentehuis meer zijn. De renovatiekosten zijn te hoog om te dragen in het gemeentelijk budget. We opteren voor een verkoop op korte termijn om verkrotting te voorkomen.’

Grote investeringen zijn niet voorzien.

‘Het project voor extra sociale wooneenheden in de Stationsstraat (Sancta Maria) is echter prioritair. Verder wordt de gemeentelijke website vernieuwd, inclusief een e-loket en een systeem voor klachtenbehandeling. De bib voorziet zelfscanbalies en het lezen van e-boeken via tablets.’

‘Het budget voorziet ook de inplanting van de opslagplaats in de Veilinglaan en de aanpassing van het Neromhof zodat Levedale kan uitbreiden.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise