Liedekerke stelt nieuw fiets- en wandelplan voor

Het gemeentebestuur van Liedekerke heeft de afgelopen maanden een nieuw plan uitgewerkt om wandelen en fietsen in Liedekerke veiliger en comfortabeler te maken. Woensdag wordt het plan voorgesteld tijdens een infoavond.

Meer mensen aan het fietsen en wandelen krijgen, dat is het doel van het nieuwe fiets- en wandelplan in Liedekerke. Het plan kwam tot stand met de inbreng van heel wat inwoners van Liedekerke. Na een enquĂȘte eind vorig jaar, waar 328 mensen aan deelnamen, werden in verschillende werkgroepen plannen gemaakt om de situatie in Liedekerke voor stappers en fietsers naar een hoger niveau te brengen.

“Voor fietsers komt er een fietszone tussen het centrum en het station en er staan een aantal fietsstraten, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken op stapel”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Bovendien komen er nieuwe en betere fietsenstallingen en er wordt werk gemaakt van een heuse fietscultuur. Ook de stappers zijn niet vergeten. Naast plannen voor betere en bredere voetpaden, worden enkele straten omgedoopt tot woonerf en worden nieuwe trage wegen voorzien.”

Het gemeentebestuur wil met dit nieuwe plan een goed alternatief bieden voor de auto, zeker voor de korte afstanden. “In een gemeente met dichte bebouwing en smalle straten is dat niet altijd een evidente keuze, maar onze gemeente zet in op deze verandering”, aldus burgemeester Van Linthout.

Wie benieuwd is naar het nieuwe plan en meer wil weten over de maatregelen voor stappers en fietsers kan het plan verder ontdekken tijdens een infoavond. Deze wordt georganiseerd op woensdag 31 mei in GC Warande om 20 uur.

Topartikels editie Ninove-Dender