Liedekerke start Buurt Informatie Netwerk

Op woensdag 3 juli worden in de raadzaal van het gemeentehuis de charters voor het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BINs) ondertekend.

Op maandag 21 januari 2019 organiseerden Politiezone TARL en Gemeente Liedekerke een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk naar aanleiding van de recente golf van inbraken in de gemeente. Daaruit bleek dat er een groot draagvlak was voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat de burger mee wil waken over een veiliger Liedekerke.

Intussen is er niet stilgezeten. Zo werd samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN’s in Liedekerke besproken en vond er overleg plaats met mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente. Nu ook de charters opgesteld werden, zijn deze klaar voor ondertekening. Deze ondertekening zal plaatsvinden op woensdag 3 juli 2019 om 19 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Ter herinnering, een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid die steunt op participatie, communicatie en preventie. In Liedekerke hebben ze gekozen voor 3 BIN-zones die overeenstemmen met de 3 wijken, afgebakend door onze politiezone TARL. Voor zelfstandigen werd er ook een BIN-Z opgericht.

Het BIN werkt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Iedereen ouder dan 18 kan hier zonder enig risico aan meewerken. Het buurtinformatienetwerk is gebaseerd op wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de BIN-leden en de politie, wakkert de preventiegedachte aan en wil het veiligheidsgevoel herstellen. Het uiteindelijke doel is meer solidariteit en minder criminaliteit en overlast.

Geïnteresseerden kunnen voor meer info mailen naar liedekerke.bin@gmail.com of naar Z.TARL.Wijk.Liedekerke@police.belgium.eu.

Topartikels editie Ninove-Dender