Solidariteitsactie voor het behoud van de Civiele bescherming

Ruim 250 mensen zakten gisteravond af naar het Pastoriepark in Liedekerke voor een solidariteitsactie voor het behoud van de kazerne van de Civiele bescherming in Liedekerke.

De aanwezigen werden toegesproken door Vlaams Volksvertegenwoordiger Katia Segers (sp.a), commandant van de Civiele Bescherming Guy Spitaels en burgemeester Luc Wynant (CD&V).

“Over de decentralisatie werd in 1963 goed nagedacht. De verschillende kazernes nu sluiten is een slechte zaak en onbegrijpelijk”, aldus Katia Segers.

Commandant Guy Spitaels gaf een uitgebreid overzicht van wat de Civiele Bescherming allemaal doet en waar ze allemaal voor instaat.

Burgemeester Luc Wynant benadrukte dat het belang van de Civiele Bescherming op een dag als vandaag – één jaar later na 22 maart 2016 – niet genoeg onderlijnd kan worden. Iedereen waar dan ook heeft wel op een of andere manier beroep gedaan en steun gekregen van de Civiele Bescherming.

“De voorbije jaren werden miljoenen geïnvesteerd in de nieuwe kazerne van Liedekerke en er is ruimte voor uitbreiding, mocht de federale regering hieraan twijfelen”.

“Vandaag moet niet geïnvesteerd worden in een verarming van veiligheid maar in een verbreding van veiligheid”, aldus Wynant. “Wij leven nog steeds in een democratie waar het beleid bepaald wordt door een parlement, die als uitvoerder van haar beleid de regering als uitvoerende macht aanduidt. Het is hun taak om de wetten die het parlement goedkeurt uit te voeren en niet omgekeerd. Niet een regering die beslissingen neemt die louter uitvoering zijn van een eigen agenda, zonder respect voor het parlement. De sluiting van een kazerne van de Civiele Bescherming kan niét de beslissing zijn van één minister.”

Vervolgens was er nog een eerbetoon aan de hulpverleners van de Civiele Bescherming en waren er optredens van Christof Chapsis, Hanny-D en Paul Severs, georganiseerd door Dream Entertainment.

(Foto’s Jacky Delcour)