DVV verzekeringen steunt Hart voor Jongeren

De vzw ‘Hart voor Jongeren’ uit Liedekerke kreeg, in het kader van de actie ‘De stem van de klant’, een cheque van 2.000 euro van DVV Verzekeringen.

Hart voor Jongeren organiseert aangepaste vakanties en ontspanning voor jongeren uit heel Vlaanderen met chronische aandoeningen zoals diabetes, reuma of een aangeboren hartkwaal.

Niet enkel jongeren met een fysieke of mentale beperking maar ook jongeren met een sociale beperking behoren tot de doelgroep. Jaarlijks wordt een buitenlandse reis georganiseerd omdat het voor jongeren met een chronische aandoening vaak praktisch erg moeilijk is om op reis te kunnen gaan met vrienden.

Met de 2.000 euro die DVV Verzekeringen schenkt kan de vereniging specifieke kosten betalen zoals het gebruik van voertuigen en hotel die aangepast zijn aan jongeren met een beperkte mobiliteit.

DVV verzekeringen houdt vaak tevredenheidsenquêtes onder zijn klanten. Voor elke deelname aan zo’n enquête schenkt DVV één euro aan een goed doel waarin DVV-medewerkers actief zijn. Dit jaar werden drie cheques van elk 2.000 euro uitgereikt.

Op de foto staan Michel Luttgens, lid van het directiecomité, en Lut Segers, DVV-medewerker en actief in de organisatie ‘Hart voor Jongeren’.