Reizigerstunnel station dicht richting Liedekerke

In het station van Liedekerke wordt vanaf 1 juni de reizigersonderdoorgang langs één kant (kant Liedekerke) afgesloten (zie de rode pijl op het plan).

Op de plaats van de huidige toegang bouwt Infrabel een nieuw traphuis zodat later de onderdoorgang via trappen bereikbaar is vanaf de nieuwe (verplaatste) gewestweg.

Er wordt in juni gestart met de voorbereidende werken, aansluitend starten de betonwerken voor de ruwbouw van het trappenhuis. Daarna worden de trappen en wanden afgewerkt door NMBS.

De onderdoorgang zal langs deze kant pas terug toegankelijk zijn bij de indienstname van de nieuwe tunnel in 2016.

In juni wordt ter hoogte van de grote gemeenteparking ook gestart met het aanpassen van het spoortalud. Er worden keerelementen geplaatst, zodat het talud verhoogd kan worden voor de vernieuwde, verhoogde perrons, zonder extra ruimte in te nemen op de parking.

Om dit te kunnen uitvoeren wordt langs het talud een strook parking van 10 meter breed tijdelijk ingenomen.

De komende maanden werkt Infrabel ook de ruwbouw van de tunnel af: de uitgraving is volop bezig en aansluitend wordt de vloerplaat gemaakt.

In september start AWV met de afwerking van de tunnel.