Kort Lennik: Gemeente verlengt proefproject Schapenstraat

Eind augustus ging het proefproject ‘veiligere schoolomgeving en vlottere circulatie in de Schapenstraat’ in voege. Naar aanleiding van enkele reacties en opmerkingen van bewoners in de Schapenstraat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het proefproject aan te passen. Vanaf maandag 8 november zal daarom een aanpassing worden ingevoerd. Het parkeerverbod blijft behouden, maar laden en lossen is wél toegestaan. Op deze manier wil het bestuur ingaan op de vraag van de bewoners om te mogen laden en lossen. Deze aanpassing maakt deel uit van het proefproject en zal later geëvalueerd worden. Door deze aanpassing wordt het proefproject verlengd tot 15 januari 2022.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws