Leverancier Lennikse vuilniszakken erkent fout

In Lennik krijgt ieder adres twee gratis vuilniszakken ter compensatie van de geleden of mogelijk geleden schade bij de problematiek van de onvolledige rollen vuilniszakken.

De voorbije weken bleek dat bij heel wat rollen van zakken restafval niet de vereiste twintig zakken telden. Meestal ontbraken er één, twee of soms zelfs drie zakken per rol.

De leverancier van de vuilniszakken erkent dat de gemeente Lennik in deze geen enkele fout begaan heeft, omdat het ging om een fout in de productie bij de leverancier.

‘Het overleg met de leverancier liep niet van leien dakje’, zegt burgemeester Irina De Knop (LVB-Open VLD). ‘We hebben serieus moeten onderhandelen om te bekomen dat men bereid was om effectief per gezin een compensatie te voorzien. Ze dachten zich ervan af te maken met enkele rolletjes terug te geven.’

Lennik vraagt bijkomend een schadevergoeding voor de geleden schade en de aantasting van het imago van de gemeente, maar daarover is er nog geen akkoord.

‘We rekenen echter op de constructieve houding van de leverancier, om het vertrouwen tussen het bestuur en de leverancier te herstellen’, aldus het gemeentebestuur.