Boetes voor snelheid en foutparkeren in Lennik-centrum

De voorbije twee weken vond in Lennik een vrij intensieve campagne plaats om foutparkeren en overdreven snelheid in het centrum aan te pakken. De actie was vooraf aangekondigd en had dus niet de bedoeling om aan blinde repressie te doen.

[pullquote]Gezien de talrijke kinderen die in onze gemeente naar school gaan, is het noodzakelijk en belangrijk om toe te zien op de naleving van deze regels[/pullquote]

De actie kwam er na klachten over bestuurders die zich parkeren op plaatsen voor minder mobielen, aan zebrapaden of in zones verboden parkeren. Evenveel klachten krijgt het bestuur over overdreven snelheid door bestuurders in het centrum van de gemeente.

Er werden 1098 bestuurders gecontroleerd in de zone 30, waarvan 85 te snel reden. Enkele bestuurders reden er meer dan 60 km per uur.

Er werden ook 51 processen-verbaal uitgeschreven voor flagrant fout parkeren: op voetpad, oversteekplaats voetgangers of plaatsen voorbehouden voor gehandicapten. Aan de agenten was opdracht gegeven enkel te verbaliseren bij gevaarlijk, hinderend en ‘kennelijk zorgeloos’ fout parkeren.

Niet aan lot overlaten

Burgemeester Irina De Knop (LB) vindt het jammer voor de bestuurders die werden beboet, maar benadrukt dat niet aanpakken van dergelijke overtredingen bewoners en bezoekers stoort. ‘De omwonenden, minder mobielen, de fietsers en voetgangers die geconfronteerd worden met dergelijke overtredingen voelen zich even zeer aan hun lot overgelaten indien de overheid niet ingrijpt. Goed doen is in deze zaak niet evident, want iedereen maakt wel eens een overtreding, bewust of onbewust’, aldus De Knop.

De Knop roept bewoners en bezoekers dan ook op de verkeersregels te respecteren, zodat het aangenaam en vooral veilig vertoeven is in Lennik. ‘Ik wil ook nog even in herinnering brengen dat voetgangers in de zone 30 altijd voorrang hebben op het wegverkeer. Gezien de talrijke kinderen die in onze gemeente naar school gaan, is het noodzakelijk en belangrijk om toe te zien op de naleving van deze regels.’

De politie voert de komende weken verder sporadisch controleacties uit in centrum Lennik.