Bonte wil onderzoek naar megafusie politiezones VIMA, Grimbergen en Zaventem

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) denkt aan een megafusie van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) met de korpsen van Zaventem en Grimbergen. Hij heeft zijn collega-burgemeesters alvast gevraagd om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid onder leiding van de gouverneur. Grimbergen is voorstander van een fusie maar heeft intussen al een eigen haalbaarheidsstudie lopen naar haar preferentiële partner.

“Ik ben in de schoot van het Toekomstforum de voorbije jaren nogal wat bezig geweest met de veiligheidsdossiers”, licht burgemeester Bonte zijn ‘démarche’ toe. “Daarbij kwamen onder meer de onderfinanciering van onze zones, de recruteringsproblematiek, de argumentatie voor een randpremie voor politiemedewerkers en een volwaardig parket en rechtbank voor Halle-Vilvoorde naar boven.”

“Door de veelheid en evolutie naar meer gespecialiseerde taken en de zware investerings- en werkingskosten blijkt de schaalgrootte van heel wat politiezones onvoldoende. In dat verband werd regelmatig gepleit voor één politie-organisatie voor 150 tot 200.000 inwoners. Een dergelijke schaal zou toelaten om de noodzakelijke professionalisering te laten samengaan met een efficiënte bestuurskwaliteit en afdoende democratische controle.”

Vanuit deze ambitie lijkt het Bonte aangewezen dat Zaventem, Grimbergen, Machelen en Vilvoorde een onderzoek starten om na te gaan of een fusie van de politiezones Zaventem, Grimbergen en VIMA wenselijk én haalbaar is. “De vier betrokken besturen kampen in elk geval met zeer gelijkaardige veiligheidsproblemen die in belangrijke mate voortvloeien uit hun ligging: aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dichtbij de luchthaven en doorkruist door bijzonder drukke wegen. Daardoor lijkt het mij logisch om deze oefening aan te vatten. Anderzijds lijkt het mij op termijn onhoudbaar om met een beperkt politiekorps – zoals de ééngemeentezones – de diverse en complexer wordende uitdagingen adequaat aan te pakken.”

De timing voor een dergelijk onderzoek is volgens Bonte ook gepast. “Het zullen wellicht de volgende bestuursploegen zijn die hierover definitieve knopen zullen doorhakken. Het getuigt mijns inziens van verantwoordelijkheidszin om alles maximaal voor te bereiden.”

“Wij staan daar zeker voor open maar er is op onze vraag bij de provincie al een haalbaarheidsstudie lopende om alles objectief te analyseren”, reageert Grimbergs burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “We hadden daar een aantal ideeën rond maar dat is toch geen evident verhaal om te zien wie nu de beste partners zijn.” Grimbergen lonkt daarbij ook naar de zones KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) of KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise). “Ik sluit niks uit maar dat er een fusie moet komen op termijn staat buiten kijf. De huidige politiezones zijn te klein. De hamvraag is wie de beste partner is voor Grimbergen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise