Belangenconflict tegen ongelijke spreiding vluchten

Het belangenconflict dat de Vlaamse regering inroept tegen de ongelijke spreiding van vluchten vanuit Zaventem, wordt door de burgemeesters en de Actie Noordrand positief onthaald. “Eindelijk wordt er gereageerd vanuit Vlaanderen. De Noordrand wordt immers opnieuw harder getroffen door de verschuiving van vliegroutes”, klinkt het.

Roger Vermeiren van Actie Noordrand vecht al meer dan 20 jaar voor een gelijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem. “Het steekvlamprotest dat er nu opnieuw is van de burgemeesters van Wemmel, Meise, Machelen, Vilvoorde en Grimbergen, is een gevolg van de toename van lawaaihinder”, zegt Vermeiren.

“Dat merken we hier op het terrein, vooral in Meise-centrum en zeker in Wemmel. We zijn blij dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. Op zondag 12 november gaan we samen met de actiegroepen protesteren tegen de concentratie van de vluchten boven de Rand.”

De vijf burgemeesters kregen via de rechtbank al hun gelijk. De rechter legde een dwangsom van 50.000 euro per week op, zolang er geen billijke spreiding komt van de vluchten. “Maar die is er nog altijd niet”, stellen de burgemeesters gefrustreerd vast.

De Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal haalt dan weer een reeks cijfers en procedures boven, die zouden moeten aantonen dat er minder overlast zou zijn boven de Noordrand. “De Ombudsdienst goochelt met cijfers zoals het hen uitkomt”, klinkt het bij Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel. “Volgens hen krijgt de Noordrand minder vluchten te verwerken omwille van de oorlog in Oekraïne. Moeten we dan hopen dat die oorlog langer duurt? Dat is compleet absurd.”

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise haalt aan dat er meer klachten zijn van vliegtuiglawaai vanuit de rand van Meise-centrum. “Ik denk dat onze dwangsommen van 50.000 euro per week helaas niet hoog genoeg zijn. De dwangsommen van Brussel hebben blijkbaar wél effect, want Brussel wordt door het vliegverkeer vermeden”, zegt de burgemeester.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise