Grimbergen koopt loods en kinderdagverblijf: “Strategisch met het oog op toekomstgerichte ontwikkeling”

Lokaal bestuur Grimbergen ziet brood in de panden en gronden ter hoogte van Koningslosesteenweg nummer 52. Ze grenzen aan de gemeentelijke eigendommen van de Grote Winkellaan en de Rodepoortstraat, wat de zone uiterst strategisch maakt met oog op toekomstgerichte ontwikkeling.

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing): “Door deze aankoop hebben we in de toekomst als gemeente een zeer strategisch stuk grond in eigendom én vermijden we dat private initiatiefnemers eventuele ontwikkelingen in de verkeerde richting sturen.”

“Het gemeentebestuur heeft in augustus een opdracht gegund voor de ‘Opmaak strategisch patrimoniumplan’, waarbij alle gemeentelijke gebouwen zullen worden doorgelicht”, informeert schepen van Gebouwen Kirsten Hoefs (CD&V). “Met die analyse komt ook een inschatting van de te voorziene investeringskosten in alle gebouwen voor de volgende jaren. Afgelopen week werd ook de gunning voor de opmaak van het behoefteplan sportinfrastructuur op het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Deze studies zijn noodzakelijk vooraleer we een visie uitwerken over de recreatiemogelijkheden op deze site.”

“Daarnaast is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Gabariten’ voor Strombeek-Bever lopende, waarbij we onderzoeken waar er in de toekomst al dan niet bijkomende bebouwing mogelijk is. Ook dit RUP is belangrijk voor een samenhangende visie op deze site. Een ontwikkeling op korte termijn op de site aan de Koningslosesteenweg is dus niet aan de orde”, aldus burgemeester Laeremans.

“Het gebouw van het voormalige kinderdagverblijf Chef Tut werd helemaal gerenoveerd. Sinds kort wordt het betrokken door kinderdagverblijf Villa Rijckendael van 3Wplus. Het pand biedt plaats aan 33 kinderen”, voegt schepen van welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA) toe. “We zijn heel blij dat we op die manier opnieuw een kinderdagverblijf de kwalitatieve ruimte die ze verdienen kunnen geven. Op langere termijn zijn er misschien nog mogelijkheden op de site, want de nood aan kinderopvang in Strombeek-Bever is groot.”

De handelszaken die momenteel gevestigd zijn in de loods op het terrein, verhuizen op termijn naar de Nijverheidslaan.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise