Jong N-VA ruimt zwerfvuil: “Tijd om gemeenschapsdienst in te voeren voor sluikstorters”

Op zondag 30 juli hield Jong N-VA Grimbergen een zwerfvuilactie in Strombeek om zo ook hun steentje bij te dragen aan een propere gemeente.

De Grimbergse jongerenafdeling is het asociale gedrag van de sluikstorters evenwel meer dan beu. “Het kost bijzonder veel aan de maatschappij om het afval van sluikstorters op te ruimen”, zegt Jong N-VA-voorzitter Ewoud De Meyer. “Vaak moeten medeburgers het afval opruimen, zoals we recentelijk nog zagen. Uiteraard is dit niet de bedoeling en vinden wij dat iedereen zijn eigen gewicht moet dragen in deze maatschappij. Wij pleiten er dan ook voor om niet enkel te voorzien in hoge boetes maar ook de sluikstorters te verplichten om een bepaald aantal uren gemeenschapsdienst te verrichten om zelf het zwerfvuil in de gemeente op te ruimen.”

Met fluovesten en lege afvalzakken vertrok Jong N-VA al vroeg in de ochtend op zoek naar zwerfvuil in Strombeek. Lang hoefden ze evenwel niet te zoeken. Al snel waren verschillende afvalzakken gevuld. De afdeling spreekt van een geslaagde actie.

Zwerfvuil blijft duidelijk een belangrijk aandachtspunt in Grimbergen, zeker in Strombeek. Recent nog was er het verhaal van een inwoonster die het vele afval rond de glasbollen niet langer kon aanzien en daarom zelf de handen uit de mouwen stak. “Wij willen haar via deze weg nog eens bedanken en tegelijk ook aan de vervuilers in kwestie duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is. Het is een kleine moeite om je eigen afval op te ruimen en naar behoeven te sorteren. Iedereen heeft recht op een propere en aangename omgeving. Het is bijgevolg ook iedereen zijn plicht om deze aangename omgeving te verzorgen”, zegt Jeffrey De Maeyer.

De jongerenafdeling stelt daarom voor om in Grimbergen gemeenschapsdienst in te voeren voor de sluikstorters, waarbij ze zelf mee dienen bij te dragen aan een leefbaar Grimbergen.

“Sluikstorters moeten beseffen hoe asociaal hun acties wel niet zijn. We doen allemaal inspanningen om ons afval op een goede manier te verwerken en vuilnis ook te deponeren in de vuilnisbak in plaats van ernaast. Wie denkt dat zij geen inspanningen hoeven te leveren, moet aan de hand van gemeenschapsdienst ondervinden welke last ze bij andere mensen leggen”, besluit Jonas De Smedt van Jong N-VA Grimbergen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise