Groep van 74 Moldaviërs kraakt leegstaand bedrijfspand: procedure bij vrederechter gestart

Een groep van liefst 74 Moldaviërs heeft dinsdagavond een bedrijfspand in de Jozef van Elewijckstraat in Strombeek-Bever gekraakt.

De Grimbergse politie heeft een uitgebreid plaatsbezoek uitgevoerd in het betrokken kraakpand en er gesproken met de krakers. Het gaat om een groep van 74 Moldaviërs, waarvan 21 minderjarigen. De meeste volwassenen zijn tussen de 40 en 55 jaar oud en beweren familie te zijn van elkaar. De politie kon de identiteit van de meeste volwassen krakers opnemen en gaat intussen bij de diensten Fedasil en Vreemdelingenzaken na over welk statuut deze mensen beschikken. Vermits de kinderen nergens naar school gaan, is de kans reëel dat ze zich niet bevinden in een lopende asielprocedure of dat hun eventuele asielaanvraag al afgewezen is.

Intussen hebben de eigenaars van het pand klacht ingediend en starten ze een procedure bij de vrederechter, die de uitzetting uit het pand kan bevelen. Het gekraakte pand staat nog maar enkele maanden leeg en bevindt zich in zeer goede staat; alle nutsvoorzieningen werken nog.

“De elektronisch beveiligde toegangsdeur werd geforceerd, waarna de indringers zich toegang verschaften tot het pand”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). Vanzelfsprekend gaat het hier dus om strafrechtelijk beteugelbare feiten. We hopen dat deze groep zo spoedig mogelijk het grondgebied van onze gemeente zal verlaten.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise