Tracé voor herinrichting Ring voorlopig vastgelegd: vanaf volgende maand kan iedereen zeg doen

De Vlaamse regering heeft het tracé voor de herinrichting van de noordelijke Brusselse Ring voorlopig vastgelegd in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Het openbaar onderzoek kan nu van start gaan. In de loop van 2025 zou de herinrichting van de zone tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden aanvangen.

“De huidige infrastructuur voldoet niet langer aan de noden van vandaag en morgen, vormt een barrière voor de omgeving en is sterk verouderd”, zeggen Vlaams ministers Lydia Peeters (Open VLD) en Zuhal Demir (N-VA). “Bruggen en knooppunten zijn dringend aan vervanging of renovatie toe. Met de herinrichting van de Ring willen we de mobiliteit verbeteren, de leefbaarheid verhogen én zorgen voor de veiligheid en de multimodale bereikbaarheid in en rond Brussel en de Vlaamse Rand.”

De krachtlijnen zijn sinds vorige zomer bekend. Zo komt er in de zone Zaventem, tussen de verkeerswisselaars van de Ring met de E40 richting Leuven en de E19, een parallelstructuur. Weggebruikers zullen op de grote knooppunten moeten kiezen tussen de doorgaande Ring (drie rijstroken) of de parallelle Ring (twee rijstroken). Tussen de verkeerswisselaars met de A12 en de E40 richting Gent worden de op- en afritten herschikt, waardoor de weefbewegingen veiliger worden. De snelweg krijgt er vier rijstroken in beide richtingen al zal de ruimtelijke impact beperkt blijven.

“De Ring is vandaag zeer onveilig door de vele op- en afritten die te kort op elkaar liggen”, zegt minister Peeters. “Hierdoor vinden er op te korte afstanden zeer veel weefbewegingen plaats, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Dit leidt tot talrijke ongevallen met alle gevolgen van dien. Met de herinrichting pakken we maar liefst 115 knelpunten aan. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid en verbeteren we ook de doorstroming. Bovendien is de huidige infrastructuur van de Ring niet aangepast aan een veranderende mobiliteit, waarbij voluit wordt ingezet op een modal shift naar meer duurzame vervoersmodi zoals openbaar en fiets.”

Er komen dan ook 32 nieuwe of vernieuwde verbindingen voor fietsers en voetgangers over en onder de Ring. Daarnaast is ook sprake van 30 ecologische verbindingen en er wordt 2 hectare onthard. “De infrastructuur neemt vandaag onnodig veel ruimte in en vormt een harde barrière in de omgeving”, vervolgt minister Demir. “Door een compactere inrichting komt er extra ruimte vrij voor groenbuffer en open ruimte. De Woluwebeek wordt terug opengelegd. Daarnaast worden delen onthard en verbetert de waterhuishouding in de regio, onder meer door het openleggen van waterlopen. Delen van de Ring zullen bovendien verdiept worden aangelegd, bijvoorbeeld ter hoogte van Jette.”

Het ontwerp van het GRUP wordt nu in een openbaar onderzoek aan alle burgers voorgelegd. Dat start volgende maand en duurt zestig dagen. De werken die in de loop van 2025 starten, worden in fases opgedeeld en zouden zo’n vijf jaar duren. Het gaat om een investering van 550 miljoen euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise