Grimbergse schoolomgevingen klaar voor 1 september

De Grimbergse schoolomgevingen kregen een stevige opfrisbeurt in functie van de veiligheid. De groen gekleurde wegmarkering met witte tekst waarschuwt weggebruikers dat ze een schoolzone betreden. En een duidelijke afbakening van de zone 30 en digitale snelheidsmeters temperen hopelijk het gaspedaal. Schoolgaande kinderen en hun (groot)ouders krijgen ook opnieuw begeleiding van onze gemeenschapswachten-vaststellers.

“De voorbije weken en maanden werd er door het gemeentepersoneel hard gewerkt om alle schoolomgevingen in Grimbergen klaar te stomen voor de eerste schooldag”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Zebrapaden op groene ondergrond, verkeersborden, slagbomen, hekjes,…: alles werd uit de kast gehaald om de Grimbergse jeugd veilig naar school te laten gaan.”

Voornaamste focus is herkenbaarheid. Elke weggebruiker – of dat nu een autobestuurder, een stepgebruiker of een fietser is – moet zich realiseren dat hij zich in een schoolgebied bevindt. De meest opvallende herkenningspunten zijn de groen gekleurde verhardingen met het woord ‘SCHOOL’, die op de rijbaan werden aangebracht. Ook de groene markering ter hoogte van een oversteekplaats springt meteen in het oog.

Aan alle Grimbergse scholen werden ook hekjes geplaatst om voetgangers te leiden naar de veilige oversteekplaatsen. Nieuwe, grote verkeersborden onderstrepen de zone 30. De schoolstraten rond het Prinsenhof werden afgewerkt. Een schoolstraat is voorbehouden voor voetgangers, rijwielen (fiets, drie- en vierwielers) en speed pedelecs.

De ‘kusje-en-weg’-zones zijn nog niet aan alle scholen voltooid, maar er wordt ijverig verder gewerkt. “Een veilige schoolomgeving is een continu proces”, vervolgt Roosen. “We kijken en leren. In die optiek plaatsen we enkele proefopstellingen aan twee scholen. Zo test De Regenboog in het eerste trimester een schoolstraat uit en introduceren we een aangepast parkeerregime in de Nassaulaan. Eind 2022 evalueren we dan samen met de buurtbewoners en de scholen of deze testen een vast deel worden van de schoolomgeving.”

De gekende digitale borden die je snelheid aangeven, duiken ook dit schooljaar op. Tevens zullen de twee gemeenschapswachten-vaststellers om beurt aan de schoolpoorten te herkennen zijn. Zij zullen in eerste instantie sensibiliseren en (groot)ouders aanzetten tot een correct verkeersgedrag. Maar indien nodig, zullen ze ook beboeten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise