Ingezakt praalgraf van burgemeesters Hanssens ligt er na vijf jaar nog onaangeroerd bij: “Restauratie is te duur”

In augustus 2017 zakte het imposante 19de eeuwse praalgraf van de voormalige burgemeesters Hanssens in op het kerkhof van Vilvoorde. De vraag was toen wat de stad met het grafmonument zou doen: restaureren of afbreken. Vijf jaar later ligt het er echter nog steeds onaangeroerd bij. Het is wachten op een ingrijpende herinrichting van de Vilvoordse begraafplaatsen, zo blijkt.

Het drie meter hoge monument begaf het in augustus 2017. Het dak van het graf, dat uit zware graniet en blauwe steen bestaat, zakte helemaal in. De politie stelde toen een perimeter in omdat er gevaar was dat er nog stukken zouden afbrokkelen. Na een serieuze zoektocht werd toch nog een familielid gevonden. Een van de laatste telgen van de roemruchte familie deed uiteindelijk afstand van de concessie. De opties voor het graf vanwege de stad waren vervolgens duidelijk: restauratie of afbraak.

Die laatste optie werd al snel van tafel gevaagd, ook al omdat het om ‘een waardevol monument’ is dat als dusdanig is opgenomen in de inventaris van Onroerend Erfgoed. Uiteindelijk werd door de stad beslist om het graf – dat ook gezichtsbepalend is centraal op de begraafplaats – om die reden toch in eigendom te nemen.

Vijf jaar later ligt het vervallen graf er nog steeds zo goed als onaangeroerd bij. Het is ook nog steeds afgezet met een lint. Restanten van de steen liggen door de kapotte toegangsdeur. Ook een aantal glazen ramen zijn kapot.

“Bij de budgetbespreking voor de vorming van deze coalitie is wel degelijk bekeken wat het zou kosten om dat graf te herstellen”, legt schepen van Erfgoed Moad El Boudaati (Vooruit) uit. “Dat kostenplaatje loopt echter zeer hoog op. Dus hebben we besloten om eerst een totaalvisie voor de verschillende kerkhoven te ontwikkelen. Daarbij gaan we ook bekijken hoe we dit soort van oude en waardevolle graven op een onderhoudsvriendelijke manier kunnen integreren. Die uitwerking is momenteel lopende. Je kan er niet omheen dat de stad wat dit specifieke graf betreft een verantwoordelijkheid heeft, zeker omdat het oud-burgemeesters betreft.”

De liberaal Benoît Hanssens was burgemeester van Vilvoorde van 1839 tot aan zijn dood in 1870. Hij realiseerde onder andere de eerste rioleringsnetten, legde de buurtspoorweg aan en richtte het huidige stadhuis op. Voor zoveel verdienste kreeg hij een straat naar hem genoemd in Vilvoorde en ook het stadspark draagt zijn naam. Zijn zoon Edmond was burgemeester van Vilvoorde van 1879 tot aan zijn dood in 1905. Ook hij was dus lang aan de macht in de Zennestad en kon er dan ook veel realiseren, waaronder de installatie van een drinkwaternet met watertoren (1893) en de overwelving van de Zenne (1893-1896). Beide werden begraven met in totaal nog 24 andere familieleden in het bewuste praalgraf dat ontworpen werd door architect Albert Dumont.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise