Beperkt protest voor gemeenteraad maar Bart Laeremans legt eed af als nieuwe burgemeester

In Grimbergen is de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd. Die bestaat zoals bekend uit Vernieuwing, N-VA en CD&V. Dat ging ten koste van burgemeester Chris Selleslagh en zijn Open VLD. Bart Laeremans (Vernieuwing) legde als aangewezen burgemeester de eed af.

Lang niet iedereen kan zich daarin vinden. Zowat dertig actievoerders uitten donderdag hun ongenoegen voor het gemeentehuis voor aanvang van de gemeenteraad. Borden met ‘Stop extreemrechts’ en ‘Cordon sanitaire!‘ spraken voor zich. Ook volgens de oppositiepartijen Groen en Vooruit is Vernieuwing niets minder dan een vehikel van Vlaams Belang en heeft Laeremans nooit afstand genomen van het gedachtegoed van die partij.

Bart Laeremans, die door het protest via de achteringang moest binnenglippen, nam ook zelf het woord. “Ik ben een democraat die opkomt voor het Vlaams karakter van onze gemeente, maar streef dat na op een humane wijze en zonder intenties van racisme of discriminatie. Ik heb begin 2015 gebroken met mijn vorige partij maar ook met de nationale partijpolitiek als geheel om mijn politiek engagement volledig te richten op onze lokale en onafhankelijke beweging ‘Vernieuwing’, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Ik begrijp dat het vertrouwen van een aantal raadsleden en inwoners op de proef wordt gesteld door vroegere politieke engagementen. Ik stel daar tegenover mijn deelname aan het beleid met Open VLD en N-VA, waarbij ik onder meer bevoegd ben voor het integratiebeleid. Ik zal, zoals in de vorige, ook in de nieuwe coalitie en in ons beleid geen enkele vorm van racisme of extremistisch taalgebruik toelaten. Alle leden van de nieuwe coalitie zullen dit mee bewaken met alle consequenties van dien bij niet-naleving.”

Bij de eedaflegging van de nieuwe burgemeester en schepenen verlieten Open VLD, Vooruit en Groen de zitting. Verder verliep de gemeenteraad gezien de omstandigheden al bij al nog vrij sereen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise