CD&V in beroep tegen vergunning voor nieuwe vleugel gemeentehuis

CD&V Grimbergen heeft een beroepschrift ingediend bij de provincie tegen de vergunning voor de geplande nieuwe vleugel aan het bestaande gemeentehuis.

Ook na de grondige analyse van het dossier blijft oppositiepartij CD&V overtuigd dat de sociale dienstverlening en de bibliotheek beter op hun plaats zijn en blijven in Strombeek-Bever. Raadslid Kirsten Hoefs: “Vooreerst wordt hiermee de bibliotheek als één van de bakens in Strombeek tegen de oprukkende verfransing weggenomen. Vandaag maakt de visie over integratie de aanwezigheid van de bibliotheek in Strombeek relevanter dan ooit, maar blijkbaar wordt die politiek opgegeven door de huidige meerderheid. Verder bevindt het grootste deel van de mensen die beroep doen op de

OCMW-werking zich in de deelgemeente Strombeek-Bever. Een verplaatsing naar Grimbergen-centrum is voor deze, al kwetsbare, mensen een onnodige extra drempel. Die beslissing bevestigt de asociale politiek van deze meerderheid.”

Volgens CD&V werden bij het verplicht openbaar onderzoek niet alle regels gevolgd. “Afwijkingen van een Bijzonder Plan van Aanleg – zoals hier het geval is – zijn mogelijk, maar die vraag tot afwijking dient vermeld te worden in het openbaar onderzoek”, zegt Bart Van Humbeeck. “Dat is hier niet altijd gebeurd.”

Trui Olbrechts concludeert dat ‘het voorliggende project, in tegenstelling tot wat er in de vergunning wordt gesteld, niet voldoet aan de vereisten van goede ruimtelijke ordening’. “Het project is te hoog, te breed, te diep, te dens en integreert zich dus absoluut niet in de omgeving. Het overstijgt op alle vlakken de draagkracht van het historische centrum van Grimbergen.”

CD&V hekelt ook dat de meerderheid een afwijking vraagt van haar eigen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen.

Het is nu aan de provinciale diensten om de aangehaalde elementen te onderzoeken en aan de deputatie om al of niet te vergunnen. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise