Holle wegencomplex wordt onder handen genomen

Het holle wegencomplex Kattebergen/Diepekanten krijgt een ingrijpende onderhoudsbeurt. De gemeente wil dit complex maximaal beschermen door de biodiversiteit te versterken en de natuurwaarde te verhogen. De taluds zijn immers in slechte staat.

“In een eerste fase creëren we licht”, legt Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing) uit. “Hiervoor is een sterke dunning nodig: we kappen een aantal acacia’s en enkele andere boomsoorten. Op 29, 30 en 31 maart zal de holle weg hierdoor ontoegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Om de impact op het ecosysteem te beperken, spreiden we deze werken over drie jaar en verdelen we het gebied in verschillende beheerzones.

“De erosieproblemen pakken we aan met enkele dammen op de meest aangetaste taluds”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Kroonhout laten we liggen en ongewenste (fiets)paden sluiten we af met gevelde boomstammen. De vergunning voor deze middelhoutkap met spontane verbossing en het terug uitlopen van het hakhout werd uitgereikt door Agentschap Natuur en Bos op 7 januari. Waar noodzakelijk zal in het volgende plantseizoen heraangeplant worden.”

De vorige ingrijpende onderhoudswerken dateren van 1998. Met de aanpak van de erosieproblematiek alsook de herinrichting van de verschillende toegangen en de centrale zone, wil de gemeente het publiek bewuster maken van de ecologische waarde. De provincie kende hiervoor een subsidiebedrag van 13.835,36 euro toe. De vzw Pro Natura zal de werken uitvoeren in opdracht van de gemeente Grimbergen. De gemeente organiseerde reeds een publieke informatievergadering voor de bevolking eind vorig jaar.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise