Na 50 jaar einde verhaal voor Grimbergse jachthaven: waterskiclub op straat

De jachthaven van Grimbergen aan het Zeekanaal is niet meer. De terreinen aan het insteekdok zijn ingenomen door de naastgelegen afvalverwerker Containers Maes. Na een dispuut en financiële perikelen is de vzw Jachthaven er door de Vlaamse Waterweg van de terreinen gegooid. Een alternatief is er niet meteen voor de club.

De Grimbergse jachthaven situeert zich aan de Willemsbrug, ter hoogte van het insteekdok van de Darse, vlakbij de grens met Vilvoorde. Na meer dan 50 jaar heeft de industrie er de voorbije weken de kaaien ingepalmd en is er geen plek meer voor recreatieve watersport.

“Wij zijn onze terreinen inderdaad kwijt”, bevestigt voorzitter Stijn Ameye van de vzw Jachthaven. Aan de basis ligt een dispuut met de Vlaamse Waterweg, dat eigenaar is van de gronden. “De laatste vijf jaar zijn de huurprijzen altijd maar verhoogd. Daarom ook dat we daar allerlei acties moesten op het getouw zetten om financieel te kunnen overleven. We ondervonden ook veel overlast van onze buur, Containers Maes. We kregen veel vuiligheid te verwerken en er gebeurden ook veel diefstallen. We hebben die problemen vaak genoeg aangekaart bij de Vlaamse Waterweg maar daar is nooit gevolg aan gegeven. Zij hebben ook hun plichten als eigenaar naar onderhoud toe. Op een bepaald moment hebben we geoordeeld dat als zij dan toch hun taak niet deden, wij ook de betaling van de huur even zouden stopzetten. Hun enige reactie was om ons meteen van de terreinen te gooien.”

Volgens Ameye is de club al een vijftal jaar vragende partij om te verhuizen. “Naar een plek langs het kanaal tussen de Verbrande Brug en de brug Van Humbeek. Omdat het daar ook veiliger is en je ook een mooi recht stuk hebt om te waterskiën. ‘We gaan dat onderzoeken’, klonk het almaar. Bleek uiteindelijk dat de Federatie die aanvraag moet doen maar die wil dat niet omdat er op dat stuk al een Brusselse roeiclub zit. Het gevolg is nu dat we onze club kwijt zijn en met al ons materiaal op straat staan. Wij waren de laatste club in Vlaams-Brabant waar je nog kon waterskiën.”

Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg heeft het over ‘een schrijnend verhaal van de voormalige concessiehouder’. “De jachthaven is afgebroken en de vzw is ook opgedoekt intussen”, zegt ze. “Dit is een verhaal van weinig leden, weinig inkomsten en grote schulden waardoor de huur niet meer betaald ko worden. Die concessie is dan ook overgenomen door Containers Maes, die de kades nu gebruikt voor overslag. Zij hebben ook de schulden van de vzw betaald.”

“Ik ben al jaren bezig met dit dossier”, reageert burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Ik heb met de mensen van jachthaven vergaderd bij de Vlaamse Waterweg en alternatieven gezocht. Op het moment dat het moest gebeuren, hebben ze echter hun kat gestuurd. Er was nochtans een mogelijkheid om hen te verhuizen richting Humbeek. We wilden er ons als gemeente achter scharen en hen ook als Grimbergse vereniging inschrijven en subsidiëren. Dan was het ook voor de Vlaamse Waterweg makkelijker om hun fiat te geven. Maar als je dan je kat stuurt, dan houdt het op. Ook als dan blijkt dat je je huur niet betaalt.”

Ameye is nog steeds vragende partij voor een oplossing. “Ik zou niet liever hebben. Ik ga volgend jaar nog eens samenzitten met het Vlaamse Waterweg. Als daar niks uitkomt gaan we fuseren met een andere club in Vlaanderen. Dan gaat al ons materiaal naar daar en houdt het waterskiën in Vlaams-Brabant op.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise