Extra verkeersacties moeten zwaar vervoer uit woonwijken houden

Vanaf zaterdag 12 juni start de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’. “Met deze verkeersactie willen we de verkeersveiligheid in onze gemeente verhogen”, stelt burgemeester en hoofd van de politie Chris Selleslagh (Open VLD). Ook het parket Halle-Vilvoorde schaart zich achter de actie en laat weten dat er streng zal opgetreden worden bij inbreuken.

De laatste tijd wordt een sterke toename van het zwaar vervoer in de gemeente vastgesteld. De politie stelt bovendien vast dat dit zwaar vervoer zich vaak niet houdt aan de opgelegde tonnagebeperkingen in het bepalen van hun route door de gemeente.

“Het gevolg is dat we hierdoor zware beschadigingen vaststellen aan het wegdek”, zegt Mobiliteitsschepen Philip Roosen (N-VA). “Ook voor onze inwoners merken we extra overlast in straten die infrastructureel niet voorzien zijn op dit zware verkeer. De andere weggebruikers komen hierdoor in direct gevaar. Onze politiedienst heeft hierrond al gerichte acties gevoerd en de overtredingen geverbaliseerd. Daar dit probleem zich blijf stellen, zijn nieuwe acties nodig.”

Het gemeentebestuur roept de bedrijven van zwaar vervoer op om de voorgeschreven routes voor zwaar vervoer correct te volgen alsook zich te houden aan de tonnagevoorschriften en de snelheidsbeperkingen.

“Omdat onze gemeente en de politie Grimbergen zich altijd actief willen inzetten voor een veilig verkeersbeleid gaan wij de volgende maanden extra verkeersacties organiseren. Zo zullen we de vrachtwagenchauffeurs uit het verkeer halen die zich niet houden aan de verkeersregels. Deze acties verlopen geïntegreerd met de directe justitiële partners”, gaat burgemeester Chris Selleslagh verder.

Het parket deelt mee dat bij de vaststelling van inbreuken, er streng zal opgetreden worden door het intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende 8 dagen. Door de aankondiging van de actie willen de politie en het parket de bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren van de geldende tonnagebeperkingen.

“Wij rekenen er dan ook op dat de chauffeurs van zwaar vervoer mee de verkeerveiligheid in onze gemeente ondersteunen. Dit door de correcte routes te volgen alsook de geldende tonnagebeperkingen en de snelheidsbepalingen te respecteren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise