Nieuwe zebrapaden aan het Gemeenteplein in afwachting definitieve heraanleg

Aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever zijn zebrapaden geschilderd om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Het plein werd tijdelijk heraangelegd in afwachting van de bouw van de ondergrondse parking en de definitieve heraanleg van het plein. Ondanks de tijdelijke situatie werden op vraag van de voltallige gemeenteraad toch zebrapaden voorzien.

De huidige inrichting van het Gemeenteplein in Strombeek-Bever is tijdelijk. Er komt een ondergrondse parking en het plein wordt helemaal heringericht met voldoende groen en met zitplaatsen. Ondertussen werkt de gemeente aan de herinrichting van de zones 30 in Grimbergen. “Het centrum van Strombeek-Bever willen we als eerste zone 30 aanpakken. We hebben hiervoor al een eerste ontwerp klaar”, aldus schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “We zullen de zone 30 groter maken, beter aanduiden en vooral de straten inrichten zodat een hogere snelheid onmogelijk is.”

In principe worden in een zone 30 geen zebrapaden aangelegd omdat dit een zone van gemengd verkeer is, behalve aan scholen en op plaatsen waar de veiligheid te gering is. Ondanks dat de herinrichting van het plein tijdelijk is en ondanks het feit dat de zone 30 in de eerste helft van 2021 zal uitgerold worden, besliste de voltallige gemeenteraad om toch nu al zebrapaden te schilderen aan het Gemeenteplein.‘

“Bij de definitieve heraanleg van het Gemeenteplein zal de situatie helemaal anders zijn maar ondertussen verhogen we toch sterk de veiligheid van de zwakke weggebruikers op het plein”, besluit Philip Roosen. Tegelijkertijd werden ook de zebrapaden aan de beide Strombeekse scholen herschilderd. De buurtbewoners zijn alvast tevreden over het feit dat er opnieuw zebrapaden werden geschilderd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise