Gele paaltjes moeten jaagpad lang Zeekanaal veiliger maken in afwachting van heraanleg

In afwachting van de grootscheepse vernieuwing van het 11 km lange jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde is het fiets- en voetpad er nu al om veiligheidsredenen voorlopig verbreed met behulp van gele paaltjes. Geen overbodige luxe, want voorheen raasden auto’s er rakelings langs fietsers en voetgangers op het bovendien krakkemikkige wegdek.

De Vlaamse Waterweg nv vernieuwt de komende jaren over liefst elf kilometer het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van Willebroek tot de sluis in Zemst. Het huidige smalle fietspad wordt bijna verdubbeld tot 4 meter en komt meteen naast het kanaal te liggen, afgescheiden van de rijweg. Er wordt ook een wandelpad voorzien.

De werken volgen het traject van fietssnelweg F23 Brussel-Boom. Het fietspad verhuist in Willebroek en Kapelle-op-den-Bos ook naar de andere kant van de rijweg en komt langs het kanaal te liggen, zodat er geen conflicten meer zijn met inritten naar private domeinen en zijstraten. Aan de sluis in Zemst gaat het richting Humbeek op vraag van de provincie weer naar de overkant van de rijweg. Er komt aan de sluis ook een educatieve speeltuin.

Sowieso gaat veel aandacht uit naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Vandaag is die nauwelijks beschermd. Voertuigen rijden rakelings naast de fietsers op een bovendien krakkemikkig wegdek. “Waar mogelijk zal een groene berm van zo’n 2,75 meter de rijweg en het fietspad scheiden”, legt woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg uit. “Naast het fietspad, in het natuurlijke talud van de kanaaloever, wordt een 1,5 meter breed wandelpad aangelegd. In afwachting van die maatregel werden nu wel al gele paaltjes geplaatst in combinatie met een volle witte lijn om het autoverkeer verder van de fietsers en voetgangers weg te houden. Dat maakt het toch al iets veiliger.”

De werken aan het jaagpad zullen in verschillende fasen, verspreid over meerdere jaren, worden uitgevoerd. Het is de bedoeling elk jaar één fase van het project aan te besteden en uit te voeren. In de praktijk komt dit neer op een uitvoering van het gehele project gespreid over 10 jaar. Na de wintermaanden, midden maart 2021, start de aannemer met de eerste fase van de wegeniswerken. Deze fase loopt van de Haaksdonkweg in Kapelle-op-den-Bos tot de Sluis van Zemst.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise