100 nieuwe woningen, winkels, horeca en kinderkribbe moeten wijk Borgt opwaarderen

Langs de Westvaartdijk op de grens van Vilvoorde met de Grimbergse wijk Borgt komt een omvangrijk bouwproject met ongeveer 100 nieuwe woningen. Vandaag staan er nog oude bedrijfspanden en -loodsen maar die moeten uiterlijk binnen twee jaar plaats ruimen. Ook de hele omgeving wordt aangepakt.

Vandaag is de omgeving van de Westvaartdijk ter hoogte van de wijk Borgt niet meteen de ‘place to be’: het is er één grote modderige en lawaaierige bedoening waar ook nog eens veel (zwaar) verkeer passeert.

Maar daar komt dus verandering in. “Voor heel de voorkant van de Borgt aan het kanaal tot de grens met Vilvoorde zijn we bezig met de opmaak van een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP)”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing) uit. “Het gaat in totaal om een oppervlakte van 1,4 hectare. Bedoeling is dat de ontwikkelaar dit alles aankoopt. De roeiclub gaat hier verdwijnen en enkele carrosseriebedrijven in de loodsen zijn ook een tijdelijk verhaal.”

In totaal komen er een 100-tal woningen. “Het wordt mengeling van eengezinswoningen en appartementen. De bestaande gebouwen worden afgebroken. De bouwdichtheid zal hoog zijn maar appartementen met zicht op het kanaal, zoals in Vilvoorde, laten dat ook toe. De bedoeling is wel dat we gaan naar een project dat aansluit op het dorpskarakter van de Borgt. De wijk is gekend voor zijn kleine straatjes. Je moet zorgen dat als je hier iets bouwt dat het daar niet compleet haaks op staat en het moet tegelijk ook iets aantrekkelijks worden dat de buurt opwaardeert. Bijvoorbeeld door de aanleg van een plein. Een aantal bestaande woningen zullen mogelijk mee opgenomen worden in het project.”

Ook de Westvaartdijk zelf wordt aangepakt. “Er komt eindelijk riolering. Hierdoor zullen de huidige moddertoestanden tot het verleden behoren. Hier vooraan zal ook de fietssnelweg lopen en ook het Mobipunt aan Kassei is hier vlakbij. Dit is dus wel een goed gelegen site. De snelheid zal ook aan banden gelegd worden net als de passage van vrachtverkeer.”

“Ik vermoed dat de opmaak van het RUP anderhalf jaar in beslag zal nemen”, vervolgt Laeremans. “De bevolking zal daar nog inspraak in krijgen. Kort nadien zal een bouwaanvraag kunnen ingediend worden voor het eerste gedeelte. Men gaat in twee fases werken. Eerst van aan de grens met Vilvoorde tot aan het clubhuis van de roeiclub. En dan van daar tot en met de loods. Er komen ook nog een aantal voorzieningen bij: winkels, horeca en ook een kinderkribbe. Allemaal in de optiek om de wijk Borgt terug wat te versterken. We hopen binnen twee jaar een eerste schup in de grond te steken. De huidige situatie is hier triestig maar dit kan de Borgt opnieuw doen opleven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise