Vrije busbanen met slimme verkeerslichten bieden eerste blik op nieuwe Sint-Annalaan

De herinrichting van de Sint-Annalaan gaat vandaag maandag 9 november de volgende fase in. Met een eerste afgewerkte deel, krijgt het toekomstige Ringtrambustracé nu echt vorm: vrije busbanen, aan weerszijden geflankeerd door een nieuwe rijweg, fiets- en voetpaden. Met dit project zet De Werkvennootschap samen met De Lijn in op comfortabel openbaar vervoer tussen Brussels Airport en het UZ Brussel. De tweede fase van in totaal drie fasen duurt tot volgende zomer.

De eerste fase van de herinrichting is achter de rug. De vroegere rotonde van de Sint-Annalaan (N202) met de Meeuwenlaan en Rozenlaan maakte plaats voor een geheel nieuw en lichtengeregeld kruispunt waarop aan de zuidzijde vrije busbanen aansluiten. Dit afgewerkte eerste deel geeft een duidelijk beeld van de toekomstige Sint-Annalaan. Tegen eind volgend jaar moet de vernieuwing tot aan de rotonde met de Romeinsesteenweg klaar zijn.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap: “De werken liggen ondanks de ongeziene omstandigheden van het voorbije half jaar, nog steeds op schema. Dankzij de nodige inspanningen van het hele projectteam en de aannemer kunnen we het eerste deel vrijgeven en maandag de volgende fase ingaan.”

Het eerste stuk met een eigen bedding voor het openbaar vervoer is aangelegd. Dankzij deze aparte busbanen kan de Ringtrambus (buslijn 820) vanaf eind 2021 het reguliere verkeer aan elk lichtengeregeld kruispunt vlot voorbij. “De vrije busbanen in combinatie met de slimme verkeersregeling aan de kruispunten, maakt de Ringtrambus een meer dan geschikt alternatief voor de wagen. Dankzij een doordachte afstemming van de verkeerslichten kunnen de trambussen aan elk rood licht de wagens passeren, en krijgen ze bovendien eerder groen”, aldus Struyf.

De tweede fase van de werken loopt vanaf het kruispunt met de Bloemendallaan en Groendallaan tot en met het kruispunt met de Ringlaan/Koningslosesteenweg en Strombeeksesteenweg. Om de verkeershinder voor de omgeving te beperken, krijgt de aanleg van het nieuwe kruispunt voorrang. Een dwingende deeltermijn van slechts drie maanden zorgt dat verkeer tussen Koningslo en Strombeek tegen februari weer over het nieuwe kruispunt kan. Ook in de derde en laatste fase wordt het kruispunt dat in de werfzone valt (Bloemendallaan x N202 x Groendallaan) prioritair aangepakt.

“Wegenwerken brengen altijd hinder met zich mee, daar zijn we ons van bewust. Daarom zetten we sterk in op MinderHinder-maatregelen, zoals het eerder openstellen van de kruispunten en plannen we tegelijk doordacht vooruit. Zo starten we in maart al met de vernieuwing van het Mutsaardplein om bewoners bij de start van de laatste fase, na de zomer, extra parkeermogelijkheden te bieden”, besluit Struyf.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise