Na tien jaar durende procedureslag: bouw van 49 seniorenflats op ‘t Wit Paard-site kan eindelijk starten

Dit najaar start de bouw van 49 seniorenflats achter Hotel Abbey, het vroegere ‘‘t Wit Paard’, in hartje Grimbergen. Het project heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ruim tien jaar lang lagen buurtbewoners dwars omdat er te weinig rekening werd gehouden met hun privacy. De gemeente heeft bemiddeld en uiteindelijk werd een compromis bereikt.

Het college heeft opnieuw een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van 49 erkende assistentiewoningen op de site van Hotel Abbey, ook gekend als ’t Wit Paard. Opnieuw, want het is niet de eerste keer. Het project heeft al heel wat voeten in de aarde gehad.

“Buurtbewoners hebben de bouwplannen ruim tien jaar lang tegengehouden met allerlei beroepsprocedures”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing) uit. “De gemeente heeft nu bemiddeld en we konden de partijen uiteindelijk verzoenen. Het resultaat is dat er geen procedures meer zijn en er nu een definitieve vergunning is voor een mooi project. Het compromis komt er vooral op neer dat er geen derde verdieping is voorzien vlakbij de woningen van de buurtbewoners. Het gebouw dat nog enige inkijk veroorzaakte, is zo aangepast dat dit probleem nagenoeg volledig wegvalt.”

Aanvankelijk waren er ongeveer 80 wooneenheden voorzien, maar men is uiteindelijk geland bij 49. Een pak minder dus. “Dat heeft er vooral ook mee te maken met dat er vandaag meer vraag is naar iets grotere flats dan tien jaar geleden. De oppervlaktes variëren tussen de 55 en de 110 m². Er wordt gemikt op een middenklasse publiek van ‘jonge’ senioren. Het is een win-win. Als zij hun huis verkopen, komt er in onze gemeente ook woongelegenheid vrij voor jonge mensen. Dit past bovendien perfect in de verdichting van ons centrum.”

Een voordeel voor senioren die er komen wonen, is dat ze ook terechtkunnen in het restaurant van Hotel Abbay. “Ook met het aangrenzende Heilig Hart rusthuis is er een overeenkomst voor mensen die extra zorg zouden nodig hebben. Ook daar kan overigens een dagmaaltijd genuttigd worden.”

Het project bestaat uit drie gebouwen die door een doorlopende gelijkvloerse verdieping met elkaar verbonden zullen worden. Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes en een binnentuin. Het regenwater wordt op het binnenplein naar een vijver afgeleid. Er wordt dus geen regenwater geloosd in het openbaar rioleringsstelsel. Een warmtepomp per blok voorziet mee in de verwarming en ook een groendak maakt deel uit van de plannen. In totaal komen er ook 91 ondergrondse parkeerplaatsen.

Tussen het gebouw en de Koveriswijk wordt een fiets- en wandelpad aangelegd dat publiek toegankelijk is, om van de Kleine Kerkvoetweg te kunnen doorsteken naar de Kerkeblokstraat.  De bouw start in het najaar. In het voorjaar van 2022 zullen de eerste flats klaar zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise