Grimbergen koopt gronden voor aanplant 1.000 bomen

Grimbergen gaat twee percelen landbouwgrond, goed voor 1 hectare, aankopen om er 1.000 bomen op te planten. Het terrein ligt aan de Humbeeksesteenweg, tussen twee bestaande geboortebossen, en is nu nog in privé-handen. Daarmee maakte de gemeente werk van een compensatie voor de geplande kaalslag van 100 lindes in de Veldkantstraat. Ook worden een tiental bomen geschonken aan omwonenden.

“We hebben principieel beslist om tot de aankoop van de landbouwgrond over te gaan en hebben een akkoord met de eigenaars”, bevestigt schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing).

De aankoop en bijhorende aanplant kadert in de compensatie van de massale bomenkap in de Veldkantstraat. Daar verdwijnen een honderdtal bomen omdat de straat wordt heraangelegd met een fiets- en voetpad. Omdat er onvoldoende ruimte is moeten de lindes plaats ruimen. Tegen de geplande kaalslag is al heel wat protest gerezen vanwege Groen en een actiecomité. Het openbaar onderzoek voor de herinrichtingsplannen in de Veldkantstraat loopt overigens nog tot 5 maart.

Naast de aanplant in de Humbeeksesteenweg doet het gemeentebestuur nog een andere geste als compensatie voor de massale bomenkap in de Veldkantstraat. “Alle omwonenden werden aangeschreven met de vraag of ze bereid zijn een boom te planten op hun eigendom”, vervolgt Laeremans. “Die boom zal dan door de gemeente geschonken worden.”

17 bewoners toonden zich geïnteresseerd. “Een tiental heeft intussen ook al effectief bevestigd. Het huidige dreefeffect in de Veldkantstraat zal moeilijk te evenaren zijn maar op dezelfde as komen er dus – weliswaar verder van de straatkant – alvast ook tien nieuwe bomen bij in de weides tussen de Veldkantstraat en de Poddegemstraat.”

Er wordt voor de aankoop van de gronden een aanvraag gedaan om beroep te kunnen doen op subsidies van de VLM (Vlaamse Land Maatschappij). Zelfs als die er niet komen, zal de aankoop met eigen middelen door de gemeente gefinancierd worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise