Raekelboom gaat als onafhankelijke zetelen

Luk Raekelboom, verkozene voor Vernieuwing, gaat als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de eisen van de statutaire commissie van Open Vld. Die keurde een samenwerking af, omdat Raekelboom actief is bij het Vlaams Belang. En dus kwam heel de coalitie van Open Vld, N-VA en Vernieuwing op de helling te staan.

De Grimbergse coalitievorming deed al heel wat stof opwaaien. Op verkiezingsavond bleek al dat Open Vld en N-VA met Vernieuwing in zee zouden gaan. Een controversiële zet, want het gaat om de lijst van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans. Op de lijst stond ook Luk Raekelboom, de enige verkozene die nog een Vlaams Belang-partijkaart heeft. Voor de Open Vld-top het goed en wel besefte had Selleslagh echter al de burgemeestersakte ingediend bij de gouverneur. Op vraag van voorzitter Gwendolyn Rutten boog de statutaire commissie van Open Vld zich toch over de vraag of de partijstatuten toelaten dat de Grimbergse afdeling een coalitie aangaat met de lijst Vernieuwing.

Raekelboom, die als IT’er op het nationaal secretariaat bij Vlaams Belang werkt, houdt de eer nu aan zichzelf door vanaf januari als onafhankelijke te gaan zetelen. “Blijkbaar ben ik de struikelsteen die zou verhinderen dat er in Grimbergen een coalitie tot stand komt tussen onze lokale partij Vernieuwing en de Grimbergse fracties van Open Vld en N-VA”, zegt Raekelboom in een mededeling.

De statutaire commissie van Open Vld had voor de herfstvakantie geoordeeld dat het cordon sanitaire doorbroken zou worden als Raekelboom actief zou blijven bij het Vlaams Belang. Als de zes raadsleden van de Grimbergse Open Vld desondanks toch in zee zouden gaan met Vernieuwing, zouden ze uit hun partij gezet worden.

“De lokale Vld werd gevraagd om mij voor een keuze te stellen: ofwel zou ik mijn mandaat niet mogen opnemen, ofwel zou ik als onafhankelijk raadslid moeten gaan zetelen, ofwel zou ik mijn job moeten opgeven”, licht Raekelboom toe. “Alleen op die manier zou Vernieuwing tegemoetkomen aan de afspraak die werd gemaakt, met name dat niemand van onze lijst zich als Vlaams Belanger zou profileren.”

Toch vindt Raekelboom dat hij zich van begin af aan correct geprofileerd heeft. “Op vraag van Bart Laeremans heb ik me geen kandidaat gesteld voor de provincieraadsverkiezingen en heb ik mij uitsluitend gefocust op de campagne van Vernieuwing, ook via de sociale media”, zegt hij daarover. “Verder heb ik de beginselverklaring van Vernieuwing ondertekend, waarin de ongebondenheid van de partij duidelijk wordt bevestigd. Al sinds de verkiezingen van 2012, toen ik werd verkozen als zesde kandidaat op de lijst van Vernieuwing, heb ik mijn mandaat gescheiden gehouden van de nationale politiek en bijvoorbeeld niet gefigureerd in het lokaal blad van Vlaams Belang.”

Toen de statutaire commissie van Open Vld moest oordelen over de kwestie, heeft Raekelboom duidelijk gemaakt dat hij geen andere partijpolitieke functies meer zou opnemen. “Concreet heb ik op 20 oktober ontslag genomen uit mijn regionale bestuursfuncties”, zegt hij. “Toch bleek dat gebaar onvoldoende en eiste men plots dat ik ook mijn job bij Vlaams Belang zou opgeven. Dit is een eis die voordien nooit was gesteld en waaraan ik onmogelijk aan kan en wil tegemoet komen. Ook de mogelijkheid om mijn mandaat niet op te nemen, is voor mij geen optie: ik kan de 434 kiezers die mij een voorkeursstem gaven, niet in de steek laten. Om de nieuwe coalitie een kans te geven, bleef er dus maar één optie meer over: zetelen als onafhankelijke.”

Vernieuwing reageert bij monde van Bart Laeremans met grote erkentelijkheid op de beslissing van Raekelboom. “Dankzij zijn gebaar wordt de coalitie van Vernieuwing met N-VA en Open Vld werkelijkheid. Het is duidelijk dat Luk Raekelboom moet dienen als een soort zondebok. Maar de statutaire commissie gaat geheel voorbij aan het menselijke drama dat hier wordt veroorzaakt. Als een zwart schaap moet Luk nu op zoek naar een positie tussen meerderheid en oppositie in. Plaats je maar even in zijn situatie… Het getuigt van grote klasse dat hij toch deze keuze heeft gemaakt en vrijwillig een heel moeilijke rol op zich neemt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise