Personeelsdirecteur brandweer: “Fout te laat ingezien”

 

Ophef bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Personeelsdirecteur Dirk Keymolen permitteerde zich op Facebook een Asterix-mopje dat in heel slechte aarde viel bij een aantal van zijn 620 collega’s. “Soms denk ik op het werk dat ik in een strip van Asterix en Obelix zit. Ik ben omringd door Doetnix, Kannix, Wilnix en Weetnix”, stond er te lezen. Keymolen heeft inmiddels zijn excuses aangeboden maar de vakbonden nemen daarmee geen genoegen. Eind deze maand zal het zonecollege zich over de kwestie buigen.

Keymolen liet zich afgelopen maandag even gaan op Facebook. “Ik werk in het zonehuis en het is er plezant en aangenaam werken”, legt de majoor uit. “Er wordt af en toe serieus wat afgelachen. Ik zag die post passeren, vond hem wel grappig en in een impulsieve bui heb ik die gedeeld. Er kwamen heel wat ‘likes’ maar verder heb ik er niet meer aan gedacht. Twee dagen later werd er mij links en rechts op attent gemaakt dat sommige mensen er aanstoot aan namen. Ik heb intussen ingezien dat het misschien ongepast was en heb de post ook verwijderd. Ondertussen waren de vakbonden er ook al opgesprongen. Ik heb mijn excuses aangeboden aan burgemeesters van het college, de collega’s en de vakbonden. Ik heb een fout gemaakt maar heb die, misschien iets te laat, ook ingezien. Maar meer kan ik niet doen. De mensen die onder mij werken en mijn diensthoofd werpen mij zeker geen steen. Ik heb dan ook enkel lof voor wat zij presteren.”

Keymolen krijgt ook heel wat steunbetuigingen. “95% begrijpt deze hele heisa niet. Mijn gsm staat roodgloeiend. Collega’s vinden het erover en zeggen dat ze mij blijven steunen. Ik krijg zelfs steunbetuigingen van collega’s uit West- en Oost-Vlaanderen die ik van haar of pluim ken. ‘Zijn dat daar allemaal azijnpissers?’, vragen ze.

Of hij een sanctie vreest? “Er is bij ons gewoon geen policy rond het gebruik van sociale media. Dat stond op de ‘to do’-lijst maar helemaal onderaan. Er zijn al een paar keer mensen op het matje geroepen voor dergelijke zaken. Gewoon dan om te zeggen dat ze er mee rekening mee moeten houden. We zullen er nu wel prioriteit van maken. Dit zal aan bod komen bij het volgend vakbondsoverleg. Als ik intussen op het matje moet komen bij het college of de raad dan aanvaard ik dat. Ik ben uit de bocht gegaan maar heb mij wel geëxcuseerd. Heel wat burgemeesters hebben die ook aanvaard. Voor mij is het een afgesloten hoofdstuk.”

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte, die ook in het college zetelt, neemt akte van de excuses. “Maar ik kan mij niet inbeelden dat deze zaak niet zal besproken en behandeld worden op het college. Er zijn wel degelijk tuchtsancties voorzien in de statuten. We zullen zien of iemand daar zal op aandringen.”

De vakbonden nemen (nog) geen genoegen met de uitleg van Keymolen. “Hij heeft zich uitgebreid geëxcuseerd naar de zoneleiding en de vakbonden maar niet naar het personeel toe”, zegt Dominique Peeters (VSOA). “Wij zijn geen vragende partij voor welke sanctie dan ook maar wel dat de zone dit onderzoekt en het personeel tenminste weet hoe men hier tegenover staat. Voor ons gaat het niet om die post an sich. We zien er ook wel de humor van in. Maar het gaat ons vooral om de combinatie van zijn functie als personeelsdirecteur met deze post. Dat kan niet. Hij is niet alleen voorzitter van de jury bij examens voor aanwervingen en bevorderingen, maar ook betrokken bij alle evaluatiedossiers. Er zijn ook al een aantal akkefietjes geweest waarbij iemand die zich kritisch uitlaat over de zone of de werking daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt. En dit zou dan wel kunnen passeren? Het ligt gewoon allemaal bijzonder gevoelig…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise