Groen koopt meettoestellen voor fijn stof

 

Groen Grimbergen lanceert haar eigen ‘fijn stof’-campagne. De partij heeft zelf vijftien meettoestellen aangekocht waarmee evenveel gezinnen kunnen meten hoe het gesteld is met de hoeveelheid fijn stof in hun buurt. “Uiteraard steunen we ook de CurieuzeNeuzen-actie waarbij op 160 plaatsen in Grimbergen de concentratie van stikstofdioxide (N02) wordt gemeten”, zegt milieuschepen Eddie Boelens. “Dat is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging maar naast stikstofdioxide is het ook belangrijk om het fijn stof te meten. In Grimbergen zijn er vandaag geen vaste meetpunten aanwezig. Daarom heeft Groen Grimbergen het initiatief genomen om zelf permanent 15 meettoestellen te installeren gespreid over alle deelgemeenten van Grimbergen en deze informatie te delen via het internet. Meten is beter weten. De eerste meetresultaten worden verwacht in juni.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise