Bufferbekken wordt met 10.000m3 uitgebreid

Om de steeds terugkerende problemen met wateroverlast in de Maalbeekvallei (nog) beter onder controle te krijgen wordt het overstromingsgebied Nekkerbos met liefst 10.000m3 uitgebreid. “Hierdoor moeten we voorbereid zijn op die éne gigantische plensbui die zich om de 20 jaar voordoet”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld).

De gemeente en de provincie slaan de handen in mekaar om de wateroverlast in de Maalbeekvallei definitief het hoofd te bieden. “In de Roostbaan, langsheen het Nekkerbos tussen Meise en Grimbergen, gaan we daartoe een gescheiden rioleringsstelsel realiseren”, legt schepen Selleslagh uit. “Alle nutsleidingen worden aangepast en een milieuvriendelijke LED-verlichting wordt voorzien. Daarnaast wordt het grachtenstelsel verbeterd om het regenwater vertraagd af te voeren. De bestaande wegenis wordt vernieuwd en uitwijkstroken in grasbetontegels moeten de veiligheid garanderen.”
De kostprijs voor dit (gemeentelijke) deel beloopt 386.000 euro. “Ondertussen kregen we van de deputatie te horen dat de omgevingsvergunning afgeleverd werd en de nodige grondinnemingen goedgekeurd werden.”

Gezien de problemen met wateroverlast in het verleden, is echter vooral ook een verhoging van de buffercapaciteit zelf wenselijk. “Dat is met het oog op die ene zware plensbui die zich om de 20 jaar eens voordoet. Hiervoor moet het gecontroleerd overstromingsgebied Nekkerbos worden uitgebreid met een buffervolume van 10.000m³. Het bestaande overstromingsgebied kan 45.000 m³ water op de rechteroever van de Maalbeek stockeren. In totaal zal er na de werken dus 55.000 m³ water kunnen gebufferd worden.”

Om de nieuwe dijk aan te leggen, wordt grond gebruikt van de vlakbijgelegen voormalige stortplaats. “Uit bodemonderzoek blijkt dat deze zone de minst vervuilde is en dat de uitgegraven grond kan hergebruikt worden voor de aanleg van de nieuwe dijk. De grond dient wel gezeefd te worden voor hergebruik en de aanwezige bodemvreemde materialen worden afgevoerd.”

Er zal tot ongeveer 25 meter ontgraven worden. “Dat zal ongelijk gebeuren zodat een microreliëf ontstaat om een maximale natuurwaarde te creëren. Er zal ook voor gezorgd worden dat het overstromingsgebied tijdens de werken op elk moment gegarandeerd kan blijven functioneren.”

Momenteel loopt de (provinciale) aanbesteding nog voor het uitvoeren van de uitbreiding van het bufferbekken. “Beide werken zullen gesynchroniseerd worden. Ik verwacht dat we vanaf augustus volop van start kunnen gaan. In combinatie met het nieuwe bufferbeken dat verderop aan de Wolvertemsesteenweg komt, zullen we daarna echt wel gewapend zijn tegen zware watersnood.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise