Ingrijpende werken in centrum op til

 

Als alles volgens plan verloopt, start in maart een nieuw onderdeel van de realisatie van het ‘masterplan Strombeek-Bever’ met bijhorende rioleringswerken. Deze fase, die loopt van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein, zal de meest ingrijpende zijn en een grote impact hebben op de dorpskern. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan. Komende maandag wordt een informatieavond georganiseerd.

De gemeente en de nv Aquafin bouwen al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden dergelijke werken in de Ringlaan al afgerond.

“Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.”

Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen. “Zo willen we voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden. Ook in de Meisestraat en de Poststraat vonden recent gelijkaardige werken plaats.”

Gelijktijdig met de wegenwerken zijn er ook een aantal andere infrastructuurwerken lopende of gepland in Strombeek-Bever. De gemeentelijke basisschool ’t Villegastje, die al jaren kampt met een capaciteitsprobleem, wordt uitgebreid en op de hoek van de Wemmelsestraat met de Victor Soensstraat komt er een nieuw gebouw voor de bibliotheek, het OCMW en aanvullende diensten.

Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren samen met een studiebureau een masterplan voor Strombeek-Bever uitgetekend. Bedoeling van dit masterplan is om de deelgemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.

Maandagavond 19 februari om 20 uur vindt een informatieavond plaats in CC Strombeek. Daarbij wordt het verloop van de werken toegelicht en wordt er meer informatie gegeven over wegomleidingen en maatregelen voor het openbaar vervoer en de schoolgaande jeugd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise