Grote ongerustheid over megaverkaveling

 

Een megaverkaveling botst op weerstand bij de omwonenden van het Beigemveld. Ontwikkelaar Matexi wil er in totaal 193 woningen en appartementen bouwen. De buurtbewoners, die ruim 400 bezwaarschriften verzameld hebben, maken zich zorgen over de opoffering van een grote open ruimte en de daarbij horende extra verkeersdrukte in en rond de Beigemsesteenweg. Bovendien stellen ze zich ernstige vragen over de wettelijkheid van het project. Er werd dan ook een procedure aangespannen bij de Raad van State.

Matexi wil in totaal 193 woningen en appartementen bouwen op het Beigemveld, aan de rand van het centrum. De buurtbewoners zijn echter zwaar verontrust door de opoffering van open ruimte en de verkeersdrukte. “Onze wijk wordt onleefbaar met zoveel extra verkeer erbij”, zegt Marianne Lievens. “De omliggende straten zijn hier niet op voorzien. Wij vrezen voor de veiligheid van onze kinderen.” De bewoners rekenen op minstens 300 nieuwe voertuigen die langs de Beigemsesteenweg moeten.

Bovendien stellen ze zich ernstige vragen over de wettelijkheid van het project, met name over de verkavelingsaanvraag en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor dit gebied. In recordtempo werden dan ook meer dan 400 bezwaarschriften verzameld.

“De Grimbergse coalitie heeft in dit dossier al meermaals laten zien eerder het belang van de

ontwikkelaar Matexi voor ogen te hebben dan de belangen van zijn burgers”, zegt Lievens. “De aanvraag tot een zogeheten Principieel Akkoord (PRIAK) voor de aansnijding van woonuitbreidingsgebied Beigemveld werd op de gemeenteraad eerder al verworpen. Dit negatief advies is nochtans wettelijk bindend, maar het provinciebestuur drukte dit PRIAK toch door. We vechten deze beslissing nu aan bij de Raad van State.”

Buurtbewoner Gunther Deckers stelt zich grote vragen bij de handelswijze van de gemeente. “Een studie in opdracht van de gemeente concludeert dat er tegen 2030 zelfs een overschot aan woningen zal zijn in de gemeente. Er is dus geen behoefte om deze open ruimte nu op te offeren”. Ook uit een andere hoek kreeg de gemeente kritiek. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft meermaals negatief geadviseerd.”

De bewoners zijn naar eigen zeggen bereid om samen met het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar een compromis uit te werken.

Het college heeft gisteren echter beslist om alvast een vergunning onder voorwaarden af te leveren voor het eerste gedeelte van de verkaveling waarvoor Matexi al een plan had ingediend. Dat gaat over in totaal 82 loten die grenzen aan de Kruipstraat.

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V), die eerder al liet weten ‘dat het nu eenmaal om woonuitbreidingsgebied gaat’ wilde weinig commentaar kwijt. “De bezwaarschriften zijn behandeld maar die zijn niet allemaal gegrond. De wegenis in het gebied zal apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd”, liet ze wel weten. Een van de ‘voorwaarden’ zou wel zijn dat het bovenste gedeelte grenzend aan de Beigemsesteenweg ook zo snel mogelijk wordt ontwikkeld. De ontwikkelaar moet daarom zelfs een borg van 250.000 euro neertellen.

Oppositiepartij Vernieuwing is niet te spreken over de gang van zaken. “Het gemeentebestuur moet respect eisen voor de eigen regelgeving én voor de buurtbewoners”, zegt fractieleider Bart Laeremans. “Eerst moet er een aanvaardbaar en realistisch RUP worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de terechte bekommernissen van de buurt en waar een duidelijke fasering wordt opgelegd. Op basis daarvan kan dan een nieuwe, conforme verkavelingsvergunning te worden aangevraagd.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise