Kamperen aan schoolpoort verleden tijd

 

Ouders die hun kinderen in één van de basisscholen in Vilvoorde willen inschrijven, zullen niet langer moeten kamperen voor de schoolpoort. De kleuter- en lagere scholen werken voor het schooljaar 2018-2019 namelijk met een gemeenschappelijke online aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. “Hopelijk zijn we nu van de soms triestige taferelen van de voorbije jaren verlost”, zegt directrice Patricia Roeland van SBS De Puzzel in Koningslo, waar het de voorbije jaren steevast ‘prijs’ was.

Heel wat ouders keken de laatste jaren op tegen het inschrijven van hun kinderen in een kleuter- of lagere school: de beelden van lange wachtrijen aan de schoolpoorten werkten weinig motiverend. Vaak moest er zelfs dagen op voorhand gekampeerd worden om toch maar zeker te zijn van een plaatsje in hun voorkeurschool. “Dat is van nu af aan verleden tijd”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). “Het online aanmeldingssysteem tracht ieder kind in Vilvoorde een plaats te garanderen in de buurt van waar het woont. We geven iedereen ook een gelijke kans om in te schrijven in een school van voorkeur en vermijden dan ook kampeertoestanden. We houden ook rekening met het aantal kansarme en kansrijke kinderen om van de school een ontmoetingsplaats te maken voor kinderen met verschillende achtergronden. Zo wordt de school een weerspiegeling van de buurt waarin onze kinderen opgroeien.”

De voordelen zijn duidelijk. “Ouders hoeven niet in een wachtrij te staan aan de schoolpoort om in te schrijven en hoeven dus ook geen verlof te nemen. Elk kind krijgt zo gelijke kansen.”

Ouders kunnen meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur. Het kind wordt gerangschikt op basis van de schoolkeuze en ook op basis van de afstand tussen thuis en school of de afstand tussen thuis en de werkplek van de ouders.

In basisschool De Puzzel in Koningslo was het de voorbije jaren steevast ‘prijs’ met kamperende ouders voor de schoolpoort. “Het werden er telkens meer en meer”, zegt directrice Patricia Roeland. “Ze stonden hier dan al van minstens een dag voordien en moesten hier dan de nacht doorbrengen, vaak in de bittere koude. Dat waren toch triestige taferelen. Er zullen nog wel wat werkpunten aan het systeem naar boven komen vermoed ik maar ik hoop toch van dat soort toestanden verlost te zijn. We zullen het een beetje moeten afwachten.”

Het aanmelden loopt van 7 februari om 9 uur tot 27 februari, 24 uur. Je kan je kind gedurende de volledige periode registreren. Er wordt niet gekeken naar een rangorde. Enkel kinderen die aangemeld werden binnen deze periode kunnen vervolgens effectief ingeschreven worden tussen 14 maart en 17 april. Ouders die hun kind niet aanmelden, kunnen pas inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode die start op 2 mei. Op dat moment zijn de plaatsen echter wel al beperkt door kinderen die wel aangemeld werden via de website. Alle informatie kan je terugvinden op www.naarschoolinvilvoorde.be

Het digitaal aanmeldingssysteem geldt voorlopig alleen voor basisscholen. Voor de secundaire scholen, waar ook kampeerproblemen zijn, werd nog geen systeem uitgedokterd.

 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise