“Gaston Devoswijk moet veiliger voor kinderen”

 

Bewoners van de Gaston Devoswijk en de aanpalende straten willen dat er meer aandacht komt voor de veiligheid van de vele kinderen in de buurt. Ze vragen onder meer twee zebrapaden op de Grimbergsesteenweg en de Cokeriestraat aan de bushaltes op hun weg naar school. “Ook het centrale (speel)plein vraagt om verfraaiing en aangepaste verkeersmaatregelen”, klinkt het. Zowat 150 buurtbewoners tekenden een petitie die werd overhandigd aan het gemeentebestuur.

Bewoners van de Gaston Devoswijk en omgeving maken zich zorgen over het welzijn van de kinderen in de omgeving. “Het is goed om weten dat onze wijk en buurt proportioneel veel kinderen telt”, zegt Guido Dujardin, een van de initiatiefnemers. “Met een totaal van 55 -18jarigen (28,5%) is dit beduidend meer dan de gemiddelde 20% van de Belgische jeugd. Bovendien geven zij zelf of hun ouders aan dat ze bang zijn om op straat te spelen omwille van auto’s die met hoge snelheid komen aangereden. Er geldt momenteel een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Gezien het dichtbevolkte karakter van de Gaston Devoswijk is het volgens ons de moeite waard om de status en voorwaarden van een woonerf te onderzoeken. Vandaar onze uitdrukkelijke vraag om de straatsignalisatie aan te passen voor veiliger doorgaand verkeer.”

Woonerven hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken: de voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en er mag ook gespeeld worden. Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers ook beperkt tot 20 km per uur.

“In datzelfde verband merken ook enkele ouders terecht op dat ze bezorgd zijn om het woon- schoolverkeer van hun kinderen”, vervolgt bewoonster Sandra Galbusera. Om bijvoorbeeld de bus te nemen aan de halte op de Cokeriestraat is het vooral tijdens de spitsuren hachelijk om de straten over te steken. Wij denken dat het meer dan opportuun is om een zebrapad aan te leggen op 2 plaatsen, met name aan de bushalte op de Grimbergsesteenweg en de Cokeriestraat. We willen ook wijzen op de hoge boordsteen van het fietspad ter hoogte van diezelfde kruising, richting Verbrande Brug. Het op- en afrijden met de fiets is daar gevaarlijk voor fietsers.”

Ook een mooier uitziend (speel)plein met meer en nieuwere speeltuigen staat op het verlanglijstje.

“Nu ligt dat er verkommerd en eerder mistroostig bij”, zegt buurtbewoner Guido. “De zitbank, de schommel en de twee wipplanken voldoen niet meer om van dit plein een ontmoetings- en speelplaats te maken waar het aangenaam toeven is.”

De buurtbewoners gaven zopas een petitie met 150 handtekeningen af aan schepen van Jeugd Kirsten Hoefs (CD&V) en schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). “We gaan alle vragen verwerken in het voorontwerp van het rioleringsproject voor de Gaston Devoswijk dat er op termijn zit aan te komen. Daarbij zullen alle opmerkingen die nu gegeven worden wat infrastructuur betreft mee onderzocht worden”, aldus Selleslagh.

Voor de jeugd zal er al sneller een opwaardering worden voorzien. “We nemen dit mee op in de planning van de verfraaiing van de speelpleinen”, zegt schepen Kirsten Hoefs. “Op korte termijn zullen er dus extra speeltuigen bijkomen al gaat de voorkeur blijkbaar uit naar voetbaldoelen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise