Tijdelijke verkeerssituatie Prinsenstraat blijft behouden

 

Het gemeentebestuur zat opnieuw samen met de lokale politie, vertegenwoordigers van de plaatselijke scholen en handelaars om de gewijzigde verkeerssituatie in de Prinsenstraat te evalueren. Er werd beslist om de huidige toestand te behouden.

Sinds begin december is het gedeelte van de Prinsenstraat tussen het einde van de kiss and ride-zone en het gemeentehuis enkelrichting (rijrichting komende van de Spaanse Lindebaan). De parking aan de zijgevel van het gemeentehuis is vanaf beide kanten bereikbaar. Handelszaken, parkeerpleinen en andere aantrekkingspolen blijven vlot bereikbaar.

Zolang de ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg duren, geldt deze gewijzigde verkeerssituatie in het centrum. Het bestuur wil hiermee voorkomen dat het dorpscentrum gebruikt wordt door het toenemende doorgaand verkeer richting Ring. Onder meer onveilige toestanden voor de vele schoolgaande kinderen en andere zachte weggebruikers worden hiermee vermeden, terwijl de verkeersstromen in de dorpskern beheersbaar worden gehouden.

De Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Speelbroek en de de Merodestraat zijn gedurende enkele maanden niet meer toegankelijk ten gevolge van de werken. Het verkeer kan enkel worden omgeleid via de Spaanse Lindebaan. Momenteel is dit de enige voor wagens berijdbare verbindingsweg richting Ring en Strombeek-Bever.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise