Definitief: geen opvang vluchtelingen in chirolokalen

 

Er mogen geen vluchtelingen uit het Maximiliaanpark in Brussel worden opgevangen in de jeugdlokalen in De Linde. Dat heeft het schepencollege nu definitief beslist op basis van een negatief politieadvies. Daaruit blijkt dat de openbare veiligheid niet te garanderen valt. Eerder was er ook al een negatief brandweerverslag maar daaraan hebben de vrijwilligers van ‘Warm Meise’, die tot maart 10 à 20 mensen een slaapplek wilden geven, een mouw aan gepast . “We gaan niet opgeven. Het gaat om mensen…”, houdt coördinatrice Veronique Pochet de moed erin.

‘Warm Meise’, het initiatief van vrijwilligers die zich inzetten voor de vluchtelingen in het Maximilaanpark, krijgt voor de tweede keer een domper te verwerken. Vorige maand botste hun voornemen om nachtopvang te voorzien voor vluchtelingen in de chirolokalen van De Linde al op een negatief brandweerverslag. Daaraan werd een mouw gepast, onder meer door de plaatsing van rookmelders. Maar nu een maand later volgt alweer een nieuwe domper. Het college oordeelde na een negatief advies van de politie dat er definitief geen opvang van vluchtelingen wordt toegelaten.

“De opzet was om tijdelijke nachtopvang voor tien tot twintig mensen te voorzien”, legt coördinatrice Veronique Pochet uit. “Een bed en een ontbijt, meer niet. En daarna brengen we ze terug. We zijn aangesloten bij een bestaand Brussels burgerinitiatief. Vluchtelingen worden om beurten opgehaald om ergens te overnachten. In het Maximiliaanpark worden weliswaar maaltijden voorzien, maar moeten de mensen buiten slapen. Dat is gewoon onmenselijk in deze koude en natte weersomstandigheden.”

Pochet reageert ontgoocheld op de nieuwe weigering. “We hebben de burgemeester liefst 35 mails gestuurd, zowel met warme oproepen als met wetteksten. Want het staat in de wet dat mensen in nood geholpen moeten worden. Maar er is duidelijk geen politiek draagvlak voor…”

Ze weigert echter de hoop op te geven. “Momenteel vangen we vluchtelingen op bij mensen thuis: twee hier of twee daar. Ook bij mij thuis vang ik vijf mensen op. Maar we blijven zoeken naar een grotere plek: een privégebouw, parochiezaal of iets van de Kerkfabriek… Voor alle duidelijkheid: ik wil niet alle vluchtelingen opvangen. Dat kan en wil ik niet. Maar mensen een bed geven om te vermijden dat ze in de kou en de modder moeten slapen, wil ik wel. Dat lijkt me alleen maar menselijk. Vaak zijn ze radeloos, angstig en vinden ze hun weg niet in de asielprocedure.”

Zoals bekend was vooral N-VA resoluut tegen de komst van de vluchtelingen. “Er is volgens Fedasil voldoende capaciteit om ‘echte’ vluchtelingen op te vangen”, zegt schepen Jonathan De Valck (N-VA). “Hier gaat het echter om mensen die weigeren asiel aan te vragen omdat ze naar Groot-Brittanië willen of vluchtelingen die al uitgeprocedeerd zijn en het bevel gekregen hebben om het grondgebied te verlaten. We hebben ook geen idee van hun identiteit. Er kunnen evengoed malafide personen tussen zitten.”

Burgemeester Jos Emmerechts (LB+) geeft aan dat het een moeilijke beslissing was. “Er zijn mensen voor maar er is ook veel tegenkanting. De korpschef wijst er ook op dat asielaanvragers een controle voor tuberculose moeten ondergaan. Maar dit zijn veelal illegalen die geen aanvraag doen. Dat is ook een belangrijk element waar ik rekening mee moet houden. Het risico zowel voor veiligheid als volksgezondheid is té groot.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise