Deputatie verwerpt klacht tegen Turks cultuurcentrum

 

De buren die zich verzetten tegen de komst van een Turks cultuurcentrum op de Grimbergsesteenweg komen van een kale reis thuis na een klacht bij de deputatie. De bestemmingswijziging voor het gebouw van handelspand naar cultuurcentrum werd, weliswaar onder voorwaarden, toch ingewilligd. De bewoners, die vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen vrezen, hadden eerder al een 300-tal bezwaarschriften ingediend. Ze blijven ook nu niet bij de pakken zitten en stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Vzw Hicret kreeg op 22 mei van het schepencollege groen licht om haar Turks cultuurcentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg te verhuizen. Een beslissing die bij de nieuwe buren niet op applaus onthaald wordt en dat uitte zich al in een 300-tal bezwaarschriften. Zij vrezen vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen. De bewoners groepeerden zich (met de steun van oppositiepartij Vernieuwing) en ook meerderheidspartij Open Vld, dat het onderspit had moeten delven in het college, diende een bezwaar in bij de deputatie tegen de bestemmingswijziging. De vzw kwam intussen ook al in opspraak wegens vermeende banden met de fundamentalistische organisatie Milli Görüs.

De deputatie heeft nu het beroep negatief beoordeeld en de bestemmingswijziging bevestigd, weliswaar onder voorwaarden. “De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar van Vlaams-Brabant gaf de bezwaarindieners nochtans eerder gelijk”, zegt fractievoorzitter Bart Laeremans (Vernieuwing), namens een groot deel van de misnoegde buurtbewoners. “In haar verslag stelde ze nochtans dat een grondige aanpassing van de plannen en de aanvraag noodzakelijk is en dat ook niet voldaan is aan de gemeentelijke parkeerverordening. De parkeerdruk wordt namelijk afgewenteld op het openbaar domein.”

“De deputatie gaat over deze elementen bijzonder licht heen: men neemt genoegen met enkele nieuwe plannen die werden voorgelegd tijdens de hoorzitting én men gaat akkoord met een ‘afwijking’ inzake de parkeerregels. De burgemeester had tijdens de hoorzitting gesteld dat er zeker voldoende parkeervoorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Wij vinden dat dit absoluut niet het geval is. Daarbij werd dan verwezen naar de vroegere situatie met het ontmoetingscentrum in de Villegasstraat, maar dat kleine café was niet te vergelijken met het ruime centrum dat men hier heeft gerealiseerd.”

“De deputatie schreef zelf in haar beslissing dat er volgens de gemeentelijke parkeerverordening minstens 10 parkeerplaatsen voor wagens en 23 fietsstalplaatsen aanwezig hadden moeten zijn op het terrein zelf van het cultuurcentrum. In werkelijkheid zijn er nul parkeerplaatsen. Dit is geen afwijking meer van het gemeentelijk reglement, maar het straal negeren ervan.”

“Het is duidelijk dat de beslissing van de deputatie met haken en ogen aan mekaar hangt en juridisch zeer zwak is onderbouwd. De buurtbewoners, die via onze raadsman bezwaar hadden ingediend, hebben dan ook beslist om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise