Nog geen beslissing over stilleggen asfaltcentrale

Het stilleggen van de asfaltcentrale van Viabuild is vooralsnog niet aan de orde. Het schepencollege van Grimbergen heeft gisteren beslist dat de advocaat van de gemeente eerst moet uitvlooien wat een milieustakingsvordering precies inhoudt, wat de mogelijkheden zijn én ook de risico’s voor de gemeente.

Op 22 april werd door de milieu-inspectie voor de zoveelste keer geurhinder vastgesteld waarvan het verband met de asfaltcentrale op de Fabrieksweg werd aangetoond.

De Grimbergse oppositieleden van N-VA, Vernieuwing en Sp.a vroegen daarop tijdens de gemeenteraad om de eerder afgesproken milieustakingsvordering voor dit soort gevallen in te stellen.

Maar een beslissing is er dus nog niet. “We willen alles eerst grondig laten onderzoeken door onze advocaat”, zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). “Ook het overleg met Viabuild zelf wordt verdergezet.”

Volgens Boelens is het zeker niet zo dat er gewacht wordt op een nieuw incident om de milieustakingsvordering te gebruiken. “Daar hangt het niet van af.” Mogelijk worden er wel voorwaarden gekoppeld aan de vordering. Zo zou enkel nog asfaltproductie toegestaan kunnen worden bij een bepaalde windrichting.

Ook richting provincie komt er beweging. De gemeente zou via die weg de milieuvergunning van de asfaltcentrale willen laten verstrengen. Tot slot werd ook beslist dat over het onderwerp een vergadering met alle fracties van de gemeenteraad zal worden samengeroepen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise