Streekproductenwinkel sluit definitief

De kogel is door de kerk: de streekproductenwinkel in Grimbergen sluit de deuren. De provincie geeft steeds minder subsidies en ook het project om langdurig werkzoekenden aan de slag te helpen is afgeschaft. Streekproducten worden intussen ook elders verkocht. De komende maanden volgt nog een uitverkoop, in april sluit de winkel definitief de deuren.

In december al luidde beheerder 3WPlus al de alarmbel in verband met de streekproductenwinkel op de Pastoor Wouterstraat, rechtover het gemeentehuis. Door de terugvallende eindejaarsverkoop en de negatieve financiële situatie werd nu uiteindelijk beslist om de winkel te sluiten.

“De laatste jaren werden de subsidies vanuit de provincie systematisch afgebouwd en slechts toegezegd tot 2018”, licht algemeen coördinator Erwin Cuyx van 3WPlus toe. “Ook de Vlaamse regering schafte het Werkervaringsproject (WEP) af, het systeem waarbinnen de streekproductenwinkel langdurig werkzoekenden tewerkstelde.”

13 jaar geleden werd de winkel opgestart met een startsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. “Met dank ook aan de gastvrijheid van Grimbergen die lokalen en opslagruimte ter beschikking stelde. ln de jaren die volgden hebben we samen met andere initiatieven en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, de streekproducten opnieuw op de kaart gezet.”

Vandaag vind je echter in elke gemeente een verkooppunt en ook de grootwarenhuizen hebben de streekproducten ontdekt. De website www.straffestreek.be verwijst vandaag naast de Streekproductenwinkel ook naar Den Diepen Boomgaard en Delhaize Grimbergen als verkooppunten in Grimbergen.

“We gaan er dan ook vanuit dat onze opdracht volbracht is”, vervolgt Cuyx. “Deze situatie noopte de raad van bestuur tot de weloverwogen beslissing de winkel te sluiten en in de komende maanden een uitverkoop te houden. Daarbij stellen we voor om in februari gewoon door te werken zoals altijd, vanaf maart deeltijds open te houden en in april, eventueel op de Lentemarkt, definitief te eindigen.”

De raad van bestuur heeft in een brief aan het gemeentebestuur laten weten dat het erg dankbaar is voor de gastvrijheid die de streekproductenwinkel mocht genieten en streeft naar een vlotte afhandeling van het project. “Er komt dan ook overleg over de voorgestelde timing, de overdracht van de verkoop van de vuilniszakken een eventuele overdracht van materiaal of inrichting aan andere partners of overnamekandidaten.”

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) betreurt de sluiting. “Het is een spijtige zaak dat de streekproductenwinkel verdwijnt. Het gebouw is eigendom van de gemeente. We gaan nu nog moeten bekijken wat er mee gaat gebeuren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise