Meer blauw 's nachts op straat in Grimbergen

Het onthaal van het politiecommissariaat zal vanaf 1 januari ‘s nachts niet meer bemand zijn. Door de sluiting kan er ‘s nachts wel een tweede patrouille ingezet worden in de uitgestrekte politiezone.

Dat moet onder meer de interventiesnelheid verhogen. In het verleden weerklonk al geregeld de roep om een tweede nachtploeg na zware criminele feiten.

Het commissariaat van de politiezone Grimbergen op de Vilvoordsesteenweg is momenteel 7 dagen op 7 permanent geopend. Het onthaal wordt verzorgd door een administratieve en een operationele medewerker en dit elke dag van 7 tot 22 uur. Vanaf 22 uur wordt het commissariaat enkel nog bemand door de operationele kracht.

Eind 2014 werd gestart met een doorlichting van de huidige organisatie. Op basis van de resultaten werd een voorstel aan het college voorgelegd. Doel was te komen tot een optimalisering van de inzet van medewerkers én financiële middelen.

Concreet zal het onthaal vanaf 2016 op weekdagen enkel nog van 7 tot 21 uur verzekerd worden en in het weekend van 9 tot 17 uur.
De maatregel komt dus neer op het sluiten van het commissariaat ‘s nachts en een vermindering van de uren in het weekend.

De vrijgekomen ‘blauwe’ capaciteit zal aangewend worden om te komen tot twee interventieploegen waarbij ook steeds een officier van de gerechtelijke politie zal aanwezig zijn. Dit onder het credo ‘meer en beter blauw’. De administratieve medewerkers worden herschikt naar andere diensten in het politiekorps al naargelang de behoefte.

“Meestal is er nu maar één interventieploeg op pad ‘s nachts”, licht burgemeester Marleen Mertens (CD&V) de ingreep toe.

“Enkel bij voorziene ‘moeilijke’ nachten werd een patrouille extra ingezet. Nu met het beperken van de nachtelijke openingsuren gaan we vanaf 2016 een tweede interventieploeg permanent kunnen inzetten. Uit onderzoek bleek dat er ‘s nachts nauwelijks volk over de vloer kwam in het commissariaat. De permanentie afschaffen was dan ook een logische keuze. De politie zal sneller ter plekke kunnen zijn als er iets gebeurt. Soms moesten burgers bijvoorbeeld vrij lang wachten als de ploeg al bezig was met een andere interventie.”

In het verleden weerklonk al geregeld de roep om een tweede nachtploeg. Dat was begin dit jaar nog het geval toen brasserie Tommenmolen brutaal werd overvallen. Gemeenteraadslid Kevin Vleminckx (Open Vld) was daarbij aanwezig. “In een gemeente met meer dan 38.000 inwoners ben ik ervan overtuigd dat een tweede vaste nachtploeg essentieel is om de veiligheid van onze inwoners te garanderen”, klonk het toen.

Eerder in 2009, bij de zware inbraak in de elektrozaak Robberechts, toen de daders het vuur openden op de politie, was er ook al de terugkerende vraag voor meer blauw ‘s nachts.

Nog verser in het geheugen ligt de nachtelijk ramkraak op de Krefel op de Wolvertemsesteenweg eind 2011. De toegesnelde patrouille van de Grimbergse politie werd daarbij 25 keer beschoten. In de nasleep daarvan lieten de handelaars zich horen.

“De gemeente Grimbergen reikt van parking C tot de Mutsaard en zelfs tot aan de rand van Zemst. Een politiepatrouille per nacht moet daarin de veiligheid garanderen. Dat is niet ernstig en niet van die aard om de mensen een veilig gevoel te geven…”, luidde het.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise