3,5 jaar werken op til

Automobilisten houden vanaf 13 april maar beter rekening met de nodige verkeershinder in Grimbergen. Dan starten namelijk grote werken op de Brusselsesteenweg (N202). Deze maken deel uit van een groot project dat in zijn geheel liefst 3,5 jaar gaat duren. Daarbij wordt niet alleen de Brusselsesteenweg vernieuwd tussen het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en het kruispunt van de Spaanse Lindebaan, maar ook een stuk van de Wolvertemsesteenweg onder- en bovengronds helemaal heraangelegd.

In een eerste fase (vanaf 13 april dus) zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren. Tijdens die werken zal de Brusselsesteenweg al afgesloten worden in de rijrichting van Beigem: het verkeer kan dan wel nog altijd in de richting van de Brusselse ring rijden.

De eigenlijke herinrichting door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start begin 2016. De Brusselsesteenweg wordt dan in een eerste periode afgesloten in de beide rijrichtingen.

“Om de hinder tijdens de werken zo lokaal mogelijk te houden, worden de herinrichtingswerken gefaseerd uitgevoerd”, zegt AWV-woordvoerder Anton De Coster.

Op de Brusselsesteenweg werkt Wegen en Verkeer vanaf de stelplaats van De Lijn, die altijd bereikbaar blijft, tot het kruispunt met de Spaanse Lindebaan. “We starten de werken met de vervanging van de duikers onder het wegdek. Eén duiker bevindt zich ter hoogte van de Maalbeek, de tweede duiker ter hoogte van de Bruinborrebeek. Tijdens deze werken zal de weg gedurende drie maanden afgesloten worden omwille van technische en veiligheidsredenen. Daarnaast leggen we een nieuwe weginfrastructuur aan met onder meer veilige fietspaden en de herinrichting van drie gevaarlijke kruispunten: het kruispunt van Speelbroek, van de Spaanse Lindebaan en van de Merodestraat.”

Na de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N202) vernieuwt Wegen en Verkeer ook een deel van de Wolvertemsesteenweg (N211). “Hier worden rioleringswerken uitgevoerd en wordt het wegdek vernieuwd vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot het Kruispunt met de Keienberg. Daarnaast wordt ter hoogte van de Maalbeek een bufferbekken aangelegd.

“De Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg zullen op geen enkel moment van de werken gelijktijdig afgesloten worden”, verzekert De Coster nog. “Omwonenden zullen altijd hun woning kunnen bereiken. De aannemer zal daarvoor de nodige maatregelen nemen.”

Om het verkeer zo vlot mogelijk af te wikkelen, zal er tijdens het grootste deel van de werken een omleiding via de Strombeek-Beverselaan (N276), Antwerpselaan (N276), Romeinsesteenweg, Sint-Annalaan en Spaanse Lindebaan in voege zijn.

Alle geïnteresseerden kunnen zich op www.wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen inschrijven voor een digitale nieuwsbrief die tijdens de werken regelmatig zal uitgestuurd worden.

De werken zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2018 in hun geheel beëindigd zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise